Voortgezet onderwijs

Hieronder vind je een aantal mogelijke activiteiten die je kunt inzetten binnen je CMK-plan. 

Visieontwikkeling en deskundigheidsbevordering

Bij activiteiten op het gebied van visieontwikkeling en deskundigheid kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • teamtraining op het gebied van visieontwikkeling of vakoverstijgend werken.
  • het gezamenlijk volgen van trainingen met andere secties.
  • individuele nascholing zoals de cursus cultuurcoördinator of master kunsteducatie.
  • samenwerking PO
  • samenwerking binnen-buitenschools

Programma

Binnen CMK Groningen kun je gelden inzetten om meer samenhang aan te bieden met andere kunstvakken of met andere vaksecties. De hier bijvoorbeeld aan ontwikkeluren (zowel extern als intern) en uitvoeringkosten voor het ontwikkelen van vakoverstijgende projecten in samenwerking met de culturele omgeving (co-creatie).

Leerlingbetrokkenheid

Binnen dit onderdeel omschrijf je de acties die je wilt ondernemen om de leerling beter te betrekken bij (de ontwikkeling van) het cultuuronderwijs op jouw school. Denk hier bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van leerlingportfolio’s of het (door)ontwikkelen van cultuurprojecten op basis van de input van leerlingen