Leergemeenschappen Cultuureducatie

Leerkracht en professional in de culturele sector werken samen


Stel je werkt al jaren samen met een theatergroep en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school: een leergemeenschop biedt hulp, budget en instrumenten.

In het onderwijs en het culturele veld is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. In een Leergemeenschap Cultuureducatie wordt deze kennis gebruikt om gezamenlijk te onderzoeken hoe je het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling kunt innoveren. Het delen van kennis en het van elkaar leren staan hierbij centraal.

Jaarlijks is er €10.000,- pér Leergemeenschap beschikbaar. Geïnteresseerd? Lees meer op de pagina over Leergemeenschappen of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.