Voorlopig voldoende Leergemeenschappen Cultuureducatie

12 leergemeenschappen gaan aan de slag met nieuwe vormen van cultuureducatie.


Daarmee zijn er in de provincie Groningen voldoende samenwerkingen die ondersteund worden vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wat is een Leergemeenschap Cultuureducatie?

In een Leergemeenschap Cultuureducatie werken onderwijs- en culturele veld vanuit een gedeelde visie gezamenlijk aan het (door-)ontwikkelen van nieuwe vormen van cultuureducatie.  Het ontwikkel- en leerproces is hier het belangrijkste. Daarom ligt het accent op het uitwisselen van expertise en staat de uitkomst vooraf niet vast.

Meer informatie over de Leergemeenschappen Cultuureducatie vind je hier op de website van CMK Groningen.

Waar gaan de bestaande leergemeenschappen mee aan de slag?

Verspreidt over de hele provincie zijn leergemeenschappen op verschillende manieren met diverse vraagstukken bezig.  Een aantal voorbeelden:

  • Hoe kun je leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, vanuit een vakoverstijgende aanpak van Nederlands (poëzie) en Beeldend (druktechnieken), een extra taal geven om zich uit te drukken? 
  • Hoe kunnen een school en museum inhoudelijk samenwerken om de kinderen in ons dorp bewust te laten worden in welke omgeving ze leven en dat deze omgeving een waardevol deel van hun verhaal is?
  • Hoe geven we alle kinderen vanuit een wijkgericht aanpak de ruimte om zich cultureel te ontwikkelen ongeacht de financiële (thuis-)situatie?

Wachtlijst

Ben je geïnteresseerd om in de toekomst een samenwerking tussen onderwijs en cultureel veld in de vorm van een leergemeenschap te starten? Laat het ons dan weten. Zo kunnen we je sneller informeren zodra er nieuwe mogelijkheden zijn. Of schrijf je via deze link in voor de Mailchimp nieuwsbrief Primair Onderwijs van K&C. Meer informatie over de Leergemeenschappen Cultuureducatie vind je hier op de website van CMK Groningen.