Leergemeenschappen

Je bent leerkracht of professional in de culturele sector en je wilt een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs? Je werkt als school al jaren samen met een culturele speler en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school? Een Leergemeenschap Cultuureducatie biedt hulp, budget en instrumenten.


Voor een samenwerkingsverband van primair/voortgezet onderwijs en culturele ondernemer(s) in een Leergemeenschap Cultuureducatie is tot € 8.000,- per jaar per leergemeenschap beschikbaar.


In een Leergemeenschap Cultuureducatie werken het onderwijs en culturele veld gelijkwaardig en gezamenlijk aan betekenisvol cultuuronderwijs voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en de kinderopvang. 

Het delen van kennis en van elkaar leren staan vanaf de start centraal in een Leergemeenschap Cultuureducatie. Het is een belangrijke bron voor innovatie, grotere betrokkenheid, eigenaarschap en synergie. Een gedeelde intentie vormt de basis van deze samenwerking, met de leerling als middelpunt.

Verspreid over de provincie Groningen zijn leergemeenschappen op verschillende manieren met diverse vraagstukken bezig. Enkele voorbeelden:

  • Hoe kun je leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, vanuit een vakoverstijgende aanpak van Nederlands (poëzie) en Beeldend (druktechnieken), een extra taal geven om zich uit te drukken?
  • Hoe kunnen een school en museum inhoudelijk samenwerken om de kinderen in het dorp bewust te laten worden in welke omgeving ze leven en dat deze omgeving een waardevol deel van hun verhaal is?
  • Hoe geven we alle kinderen vanuit een wijkgerichte aanpak de ruimte om zich cultureel te ontwikkelen, ongeacht de financiële (thuis)situatie?

Praktisch

  • De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider van K&C en docentonderzoekers van de Hanzehogeschool.
  • Jaarlijks is 8.000 euro beschikbaar voor o.a. vervangingsuren van de leerkracht(en), honorarium culturele partner, inhuren van expertise, activiteiten en werken met portfolio.
  • Vanwege de beperkte capaciteit om Leergemeenschappen Cultuureducatie te ondersteunen, is nu met name nog ruimte voor scholen buiten de stad. Scholen in de stad Groningen en het speciaal onderwijs weten de mogelijkheden van een leergemeenschap inmiddels al goed te benutten

Dossier Leergemeenschappen

In het Dossier Leergemeenschappen delen we achtergrondinformatie, ervaringen en opbrengsten van de verschillende leergemeenschappen in Groningen en Drenthe. Het dossier vind je op www.kunstencultuur.nl/dossierleergemeenschappen

Vragen over het starten van een Leergemeenschap?

Neem dan contact op met Jeffrey  Deelman, projectleider Leergemeenschappen Cultuureducatie.

0592-336934
jeffrey@kunstencultuur.nl

Jeffrey