Leergemeenschappen

Je bent leerkracht of professional in de culturele sector en je wilt een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs. Je werkt als school al jaren samen met een culturele speler en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school. Een leergemeenschap biedt hulp, budget en instrumenten.

Ontwikkelen | Kennis Delen | Synergie | Expertise | Samenwerking | ExperimenterenHandjes

Het delen van kennis en van elkaar leren staan vanaf de start centraal in een Leergemeenschap Cultuureducatie. Het is een belangrijke bron voor innovatie, grotere betrokkenheid, eigenaarschap en synergie. Een ontwikkeldoelstelling vormt de basis van deze samenwerking met de leerling als middelpunt.

In het onderwijs en culturele veld is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. In de Leergemeenschap Cultuureducatie wordt deze kennis gebruikt om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling kunt innoveren.

In een Leergemeenschap Cultuureducatie vormt een duidelijke ontwikkelingsdoelstelling van zowel de school als culturele speler de basis. Dat vindt zowel zijn weerslag in de cultuureducatie binnen de schoolmuren als in de manier van werken in het culturele veld. 

Uitgebreide informatie is te vinden in dit document of neem via de link contact met ons op.

Voorbeelden van Leergemeenschappen in Groningen 

Verspreid over de provincie Groningen zijn leergemeenschappen op verschillende manieren met diverse vraagstukken bezig.  Enkele voorbeelden:

  • Hoe kun je leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, vanuit een vakoverstijgende aanpak van Nederlands (poëzie) en Beeldend (druktechnieken), een extra taal geven om zich uit te drukken?
  • Hoe kunnen een school en museum inhoudelijk samenwerken om de kinderen in ons dorp bewust te laten worden in welke omgeving ze leven en dat deze omgeving een waardevol deel van hun verhaal is?
  • Hoe geven we alle kinderen vanuit een wijkgericht aanpak de ruimte om zich cultureel te ontwikkelen ongeacht de financiële (thuis-)situatie?

Praktisch

De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). Ook de leerresultaten van de individuele leerling worden in kaart gebracht via bijvoorbeeld een portfolio. Jaarlijks is € 10.000 euro beschikbaar voor o.a. vervangingsuren van de leerkracht(en), honorarium culturele partner, inhuren van expertise activiteiten, werken met portfolio, etc.

    Meer informatie

    In de provincie Groningen zijn inmiddels twaalf Leergemeenschappen Cultuureducatie aan de slag met nieuwe vormen van cultuureducatie. Ben jij ook geïnteresseerd om tussen onderwijs en cultureel veld in de vorm van een leergemeenschap te starten? Neem dan contact op met Jeffrey  Deelman, projectleider leergemeenschappen: jeffrey@kunstencultuur.nl / 050-7210840. Aanmelden kan tot 15 april 2020 of zolang er nog plaats is.