Leergemeenschappen

Je bent leerkracht of professional in de culturele sector en je wilt een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs. Je werkt als school al jaren samen met een culturele speler en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school. Een leergemeenschap biedt hulp, budget en instrumenten.

Ontwikkelen | Kennis Delen | Synergie | Expertise | Samenwerking | ExperimenterenHandjes

Het delen van kennis en van elkaar leren staan vanaf de start centraal in een Leergemeenschap Cultuureducatie. Het is een belangrijke bron voor innovatie, grotere betrokkenheid, eigenaarschap en synergie. Een ontwikkeldoelstelling vormt de basis van deze samenwerking met de leerling als middelpunt.

In het onderwijs en culturele veld is enorm kennis en ervaring aanwezig. In de Leergemeenschap Cultuureducatie wordt deze kennis gebruikt om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling kunt innoveren.

In een Leergemeenschap Cultuureducatie vormt een duidelijke ontwikkelingsdoelstelling van zowel de school als culturele speler de basis. Dat vindt zowel zijn weerslag in de cultuureducatie binnen de schoolmuren als in de manier van werken in het culturele veld.

Praktisch

De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). Ook de leerresultaten van de individuele leerling worden in kaart gebracht via bijvoorbeeld een portfolio. Jaarlijks is € 10.000 euro beschikbaar voor o.a. vervangingsuren van de leerkracht(en), honorarium culturele partner, inhuren van expertise activiteiten, werken met portfolio, etc.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Dan willen we gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden of om meer informatie te geven. Uitgebreide informatie is te vinden in onderstaand document of neem contact met ons op.