Checklist CMK-aanvraag scholen

 

Het invullen van een CMK-aanvraag is niet moeilijk, maar je hebt wel een aantal gegevens nodig. Het is handig om deze vooraf te verzamelen. De benodigde gegevens hoef je dan alleen nog op de juiste plaats in het formulier te zetten. Omschrijf de antwoorden zo, dat het voor iemand die de school niet kent duidelijk is wat je gaat doen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvraag. Geef de leden een beeld van de plannen die je hebt. Bijlagen zoals het cultuurplan mag je toevoegen.

Tip: Het helpt om iemand te laten meelezen. Het liefst iemand die nog niet bekend is met je plannen. Ook helpen de adviseurs van K&C je graag bij het schrijven van een aanvraag. Zoek daarvoor tijdig contact met je regioadviseur.

 

Checklist

  • Adres- en contactgegevens van je school
  • Rekeningnummer van het schoolbestuur
  • Het huidige ambitiescenario van de school en het scenario dat je wilt bereiken na twee jaar
  • Een begroting waarin je laat zien waar de je de aangevraagde gelden voor wilt inzetten.
  • Cultuurplan van de school
    • Visie op cultuureducatie
    • Doelen voor cultuureducatie die je de komende twee jaar wilt bereiken

Soms is het plan op school verouderd. Misschien is er geen cultuurplan of hebben jullie nog niet nagedacht over de cultuurvisie. Dat is niet erg. Dit kan een ontwikkelpunt zijn voor een CMK-aanvraag.

 

Meer informatie

 

Visie op cultuureducatie

Een CMK-aanvraag start altijd bij de visie van de school. Waarom doen we dat eigenlijk: cultuureducatie? Wat is de schoolvisie en hoe sluit de visie op cultuureducatie hierbij aan? Deze vragen zijn het vertrekpunt. Op school is er meestal een cultuurplan, waarin visie en beleid omschreven staan. Het kan een goede basis zijn om op verder te bouwen.

Soms is het plan op school verouderd. Misschien is er geen cultuurplan of hebben jullie nog niet nagedacht over de cultuurvisie. Dat is niet erg. Dit kan een ontwikkelpunt zijn voor een CMK-aanvraag. We helpen je graag bij het formuleren van de visie. Dat kan bijvoorbeeld door een teamtraining op school. Of volg de cursus tot intern cultuurcoördinator (ICC-er). In deze cursus werk je stapsgewijs aan een cultuurplan en wordt je bekend gemaakt met de ins en outs op het gebied van cultuureducatie.

 

Formuleer je ambitie

De volgende stap is het formuleren van je ambitie. Je weet waarom cultuur op school belangrijk is. Wat wil je de komende jaren bereiken met cultuureducatie? Waar sta ik nu en waar wil ik heen? Bespreek dit ook met je directeur of ze het op de agenda van de teamvergadering. Zo ontstaat er een breed gedragen plan.

Het helpt om de huidige situatie goed in kaart te brengen. Er gebeurt vaak meer met cultuur op school, dan je zelf denkt. Inventariseer dit eens met je collega’s of maak gebruik van EVI.

De scenario’s van CMK bieden een handreiking om je ambities te benoemen.

 

Stel je doelen

Je weet waar de school heen wil met cultuureducatie. Hoe ga je dit bereiken? Het is nu tijd om doelen te formuleren. Meestal is de benoemde ambitie niet binnen één schooljaar te halen. Stel realistische doelen die haalbaar zijn voor jouw school en verwerk ze in een meerjarenplanning.

Denk ook aan de kosten die dit met zich meebrengt. Welke kosten kun je betalen vanuit de Prestatiebox en welke kosten wil je betalen vanuit de regeling CMK.