Aanvraag CMK voor scholen

 

CMK Groningen biedt scholen een budget om te investeren in de kwaliteit van cultuureducatie. Scholen bepalen zelf hoe zij het cultuuronderwijs op school inrichten en welke doelen zij willen bereiken. Voor iedere school is er een geldbedrag van €12,- per leerling per schooljaar beschikbaar om de ambities te realiseren. K&C ondersteunt je bij het formuleren van de ambities en het schrijven van een aanvraag.

Een school kan bij CMK geld aanvragen voor:

  • Het ontwikkelen van -visie en cultuurbeleid.
  • Bevorderen deskundigheid van leerkrachten
  • Ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie
  • Implementatie van cultuureducatie in het curriculum
  • Het versterken van de relatie tussen school en culturele omgeving   

Het duurzaam borgen van cultuuronderwijs begint bij de leerkracht. Investeren in deskundigheid van leerkrachten is daarom een verplicht onderdeel van een CMK aanvraag.

Een volledig overzicht van de toetsingscriteria vind je hier.