Provincie Groningen

Ontwikkelde cultuureducatie projecten

Voor de hele provincie Groningen zijn de volgende producten ontwikkeld:

 1. De Schoolschrijver - St. De Schoolschrijver
 2. Muziek à la Carte; keuzekaart inclusief Muziekbord - Ver. De Toon Zetten
 3. Kinderen vertellen een verhaal en leren presenteren - Horus door Erik van Dort
 4. Dit is Mien Laand, 100 jaar kunstenaarscollectief De Ploeg - Poppinga Projects
 5. Op stap met Jet en Jan, jong in 1910 - Openluchtmuseum Het Hoogeland

De Schoolschrijver
Door: Stichting De Schoolschrijver

Het project
In samenwerking met Biblionet Groningen verbindt Stichting De Schoolschrijver o.a. op 10 locaties in de provincie Groningen kinderboekenschrijvers voor een half schooljaar aan basisscholen, met een uitgebreid, inspirerend en creatief programma. De Schoolschrijver richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar (groepen 3-8 van het basisonderwijs) die opgroeien in een vaak taalarme omgeving.

De Schoolschrijvers, die allen publiceren bij landelijke uitgeverijen, worden lokaal/regionaal gekozen, zodat zij voor de kinderen ‘dichtbij’ voelen en als rolmodel kunnen fungeren. Leesplezier, talentontwikkeling en woordenschat van kinderen worden door De Schoolschrijver bevorderd. Behalve kinderen doen ook ouders en leerkrachten actief mee aan het traject. In de digitale ‘Huiskamer’ delen de Schoolschrijvers ervaringen met elkaar en wisselen tips uit. De Schoolschrijver heeft tijdens het traject een eigen plek op school met een ‘brievenbus’. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen en verhalen, waar de Schoolschrijver op kan reageren. Delen van het traject worden buiten de schoolmuren georganiseerd, zoals in de bibliotheek of het theater.


Muziek à la Carte; keuzekaart inclusief Muziekbord
Door: Vereniging De Toon Zetten in Groningen

Het product
Een nieuw aanbod in het vierjarenplan van het project ‘De Toon Zetten in Groningen’.
Het aanbod bestaat uit twee onderdelen: de verdere ontwikkeling van het Muziekbord en de verbinding met Muziek à la Carte.

Alle onderdelen van de kerndoelen muziek zijn op het Muziekbord te vinden. De invulling gebeurt deels door de scholen en deels door de kunstinstellingen. De inhoud wordt geselecteerd op kwaliteit. De kerndoelen zijn aangepast aan de nieuwe, door het SLO ontwikkelde leerlijnen. In principe kan elke school in het gebied van De Toon Zetten gebruik maken van het Muziekbord. Het streven is om steeds meer scholen de kans te geven om aan te sluiten bij het Muziekbord. Ten behoeve van de horizontale doorgaande ontwikkeling wordt voor algemeen geldende onderwijsthema’s het materiaal met stip  ‘vooraan’ gezet, zodat muziek aan kan sluiten bij het thema dat op dat moment in school aan de orde is.

‘Muziek à la Carte’ is de overkoepelende term voor het tweede en aansluitende deel van het product. De volgende ontwikkelingen staan centraal:

 • de aansluiting van het Muziekbord op de verschillende modellen die al op de scholen uitgevoerd worden,
 • de kwaliteitstoets van de bestaande uitvoering, vergroten deskundigheid,
 • via de schoolbesturen en gemeenten aansluiting van alle scholen voor primair onderwijs,
 • gezamenlijke projecten met de culturele omgeving.

Betrokken scholen
PO scholen in Stadkanaal, Veendam, Hoogezand, Oldambt en Bedum


Kinderen vertellen een verhaal en leren presenteren
Door: Horus door Erik van Dort

Het product
Als vervolg op de workshop ‘Verhalen vertellen’ die is ontwikkeld in het schooljaar 2014-2015 hebben een aantal scholen aangegeven graag een vervolg te willen en dan specifiek gericht op kinderen. Met als centrale vraag hoe we kinderen kunnen leren zich beter te presenteren en hoe we dit een plek kunnen geven in de doorgaande verticale leerlijn. We gaan een boek samenstellen met daarin theorie en oefenvormen. Het is bedoeld voor leerkrachten om de kinderen in hun klas beter te laten presenteren. De uitwerking vindt plaats voor drie doelgroepen:

 • onderbouw (groep 1 / 2)
 • middenbouw (groep 3 / 4 / 5)
 • bovenbouw (groep 6 / 7 /8)

Betrokken scholen
Tine Marcusschool, Groningen; De Heerdstee Groningen; Dom Helder Camara Groningen; Het Ruimteschip Hoogezand; De Kleine Dollard Winschoten; De Tweemaster Winschoten; De Borg Haren; Brinkschool Haren; Peter Petersenschool Haren; Nicolaasschool Haren.


Dit is Mien Laand, 100 jaar kunstenaarscollectief De Ploeg
Door: Poppinga Projects

Het project
Poppinga Projects ontwikkelt een vakoverstijgend kunstproject waarin leerlingen kennismaken met het werk van Kunstenaarskring De Ploeg en zich verplaatsen in de Ploegleden. Er wordt niet alleen ingegaan op het cultuur en historisch belang van De Ploeg, maar ook op waarde van het Groninger Landschap. Leerlingen werken toe naar een expositie waarin eigen gemaakte Ploegschilderijen worden tentoongesteld.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Inleidende les; de focus ligt op geschiedenis van Kunstenaarskring De Ploeg en de relatie van de leerling met het Groninger landschap.
 • De Gereedschapskist, waarin leerlingen vaardigheden krijgen aangeleerd om zelf een Ploegschilderij te maken.
 • Bezoek aan de tentoonstelling van De Ploeg in het Groninger Museum.
 • Het maken van kunstwerken. Onder leiding van leerkrachten en kunstenaars gaan leerlingen het Groninger landschap in om zelf een ploegschilderij te maken. De beste werken worden geëxposeerd.
 • Afsluitende les.

Betrokken scholen
PO scholen verspreid over de provincie Groningen


Op stap met Jet en Jan, jong in 1910
Door: Openluchtmuseum Het Hoogeland

Het project
In ‘Op stap met Jet en Jan, jong in 1910’ maken de leerlingen van groep 5 en 6 kennis met de kinderen Jet en Jan. Hierdoor leren zij over het dagelijks leven van vroeger. Het project is op maat gemaakt voor de regio waar de leerlingen op school zitten. Aan de hand van foto’s en objecten kunnen de leerlingen vroeger en nu vergelijken. Zo leren de kinderen niet alleen veel over het leven van vroeger maar reflecteren ze ook op het heden, op hun eigen dagelijkse leven.

Het project werd in 2004 ontwikkeld en kent een vrij strakke opbouw met traditionele lessen. De scholen en het museum willen ‘Op Stap met Jet en Jan, jong in 1910’ graag behouden, maar in geactualiseerde vorm. Binnen een doorontwikkeling wordt een aantal onderdelen gerealiseerd:

 • Digitalisering van het lesmateriaal voor de leerkrachten
 • Flexibiliteit lessen door het project op te delen in een basispakket en aanvullende modules
 • Nieuw beeldmateriaal, aansluitend bij de wereld van nu
 • Rekening houdend met verschillende leerstijlen van leerlingen (meervoudige intelligentie)
 • Inzet van een kijkstrategie (VTS) om betrokkenheid van leerlingen te stimuleren.

Betrokken scholen
17 basisscholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems.