Overige Regelingen

 

Tegemoetkoming ICC-Cursus

De kosten voor het volgen van de ICC cursus worden vergoed vanuit de regeling CMK Groningen. De studievergoeding wordt betaald uit een extra regeling en gaan niet ten kosten van het eigen CMK-budget.

Wat is een ICC-cursus?

De ICC-cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Elke deelnemer schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak. De cursus is gevalideerd door het lerarenregister, waardoor een leerkracht de cursus op kan nemen in zijn portfolio.

 Meer informatie is te vinden op de website van K&C.

Tegemoetkoming studiekosten Post-HBO Cultuurbegeleider

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC’er) en wil je integraal kunnen kijken en werken aan veranderingen binnen je school of instelling? Neem dan deel aan de Post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider  aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Cultuurcoördinatoren die zich verder willen verdiepen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deze opleiding. De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur.

Meer informatie:
Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider
Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (2017 tot 2021)