Evaluatie-instrument EVI 2.0

Hoe geef je scholen inzicht in de vooruitgang die zij boeken met hun cultuuronderwijs? Hiervoor ontwikkelden de Rijksuniversiteit Groningen en K&C het zelfevaluatie-instrument Evi (inmiddels Evi 2.0). Elke twee jaar vullen de scholen die een CMK-bijdrage ontvangen de vragenlijst in. Hiermee bouwt elke school aan een persoonlijke dossier waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op hun school zichtbaar wordt.

Zo werkt Evi voor jouw school:

  • Automatische feedback op ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jouw school;
  • Tips voor verdere kwaliteitsverbetering;
  • Inzage in de ontwikkeling op lange termijn in het (privé)dossier;
  • Visuele samenvatting in poster, zodat in één oogopslag duidelijk is hoe de school er voorstaat en welke vervolgstappen gezet kunnen worden;
  • Inzicht in de samenhang van de vier randvoorwaarden waarop Evi ooit is gebouwd: visie, deskundigheid, programma en samenwerking;
  • Direct een hulpvraag stellen aan de adviseurs in jouw regio.

Scholen die Evi invullen, stellen hun dossiers anoniem beschikbaar voor analyse door de Rijksuniversiteit Groningen. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen, de stappen die scholen hebben gezet in het proces van kwaliteitsverbetering, de knelpunten en ondersteuningsbehoeften. Door de regionale rapportages samen te voegen krijgen we inzicht in de landelijke ontwikkeling van cultuuronderwijs en de rol die Cultuureducatie met Kwaliteit daarin speelt.

Meer informatie: