Evi

Kunnen we de creativiteit van leerlingen meer stimuleren? Hoe tillen we het muziekonderwijs naar een hoger plan? Hoe kunnen we kunst en cultuur integreren in thematisch werken? Evi helpt scholen met het verbeteren van hun cultuuronderwijs.

Wat is Evi?
Nieuw logo EviEvi is een digitale vragenlijst over cultuuronderwijs. De digitale tool maakt inzichtelijk waar je school staat met kunst- en cultuuronderwijs, waar je naartoe wilt, en hoe je dat kunt aanpakken.  Als je de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je direct een terugkoppeling, zowel digitaal als in pdf. Daarin vind je de uitkomsten van jouw school, analyses, tips en ideeën. Door Evi eens per twee jaar in te vullen bouw je een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jullie school zichtbaar wordt.

Wat heb je als school aan Evi?

  • zicht en grip op de ontwikkeling van cultuuronderwijs;
  • inzicht in de stappen die je al hebt gezet, in kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelwensen;
  • concrete handvatten voor actie;
  • een gespreksinstrument dat je met het team, culturele instellingen, andere scholen of de inspectie kunt gebruiken;
  • indien gewenst een koppeling met een adviseur in jouw stad of regio.

Wat heb je als beleidsmaker, bestuurder of culturele instelling aan Evi?

De Rijksuniversiteit Groningen analyseert elke twee jaar de ingevulde vragenlijsten van Evi. Hiermee krijg je:

  • inzicht in waar scholen in een stad, gemeente, provincie of van een bepaald schoolbestuur staan als het gaat om cultuuronderwijs;
  • zicht op kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelwensen van scholen;
  • ondersteuning bij beleidsevaluatie en onderbouwing voor het maken van nieuw beleid;
  • een gedeelde taal tussen onderwijs, adviseurs, cultuurcoaches, penvoerder, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders;
  • een vergelijking met de resultaten uit andere gemeenten en provincies. Hierdoor kunnen we van elkaar leren.

Meer informatie

Meer informatie over Evi is ook te vinden op de website van https://evi2.nl/.

Downloads: