Over CMK III

 

CMK III zet in op het duurzaam versterken van cultuureducatie door eigenaarschap van de scholen, samenwerking tussen primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs met het culturele veld.  De regeling staat open tot eind 2024.

CMK III voor Groningen

 Voor

 Hoeveel

 Waarvoor

 Primair onderwijs

 Schoolgrootte

 Bedrag per   schooljaar

 23-100   leerlingen

 € 800,- 

 100-200   leerlingen

 € 1.400,-

 200-350   leerlingen

 € 2.100,-

 > 350

 € 3.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visieontwikkeling, deskundigheidsbevordering en 
 leerlijnontwikkeling

 

 CMK III voor primair onderwijs >

 

 

 

 Voortgezet onderwijs
 (onderbouw)

 € 9,- per leerling per schooljaar

 Co-creatie met culturele omgeving en/of andere
 vakgroepen

 CMK III voor voortgezet onderwijs >

 Cultureel ondernemer

 Maximaal € 5.000,-

 Ontwikkeling van culturele producten op vraag van 
 de school

 CMK III voor culturele ondernemers >


 Samenwerkingsverbanden van po,
 vo en/of culturele ondernemer(s)
 

 Maximaal € 8.000,- per jaar

 Leergemeenschap Cultuureducatie >

 

We kunnen nog veel van elkaar leren

Leren begint met delen. Daar zetten we op in met CMK III. Op scholen en culturele instellingen die samenwerken als gelijkwaardige partners, en met vakdocenten in het voortgezet onderwijs die in co-creatie samenwerken met de culturele omgeving. 

Door cultuuronderwijs breder op de agenda te zetten en verbindingen te zoeken binnen én buiten school, werken we aan een onderwijslandschap waar cultuuronderwijs voor leerlingen een vanzelfsprekend onderdeel is van de schooldag. Waarbij we als docent en kunstenaar samen verantwoordelijk zijn voor goed (cultuur)onderwijs en waar we kunnen bijdragen vanuit onze eigen expertise.

Lees ook: Plan van aanpak CMK III Groningen 2021 – 2024

De organisatie van CMK III

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) bestaat sinds 2013. CMK wordt uitgevoerd met behulp van lokale partners. De Rijksoverheid, provincie Groningen en gemeente Groningen stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de uitvoering van de regeling in Groningen. De uitvoering van de regeling is in handen van K&C (de zogenoemde penvoerder). In 2020 is de aanvraag voor CMK III goedgekeurd, wat betekent dat K&C zich ook in de periode 2021-2024 sterk zal maken voor goed cultuuronderwijs in de provincie. 

Lees hoe K&C de school aan het roer zet: K&C Beleidsplan  - Boven op de toren >