Deelname CMK Groningen

Scholen kunnen nog deelnemen aan CMK Groningen


De deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ligt begin dit jaar al op 63% in Groningen. Dit betekent dat scholen met extra financiële middelen het cultuurprogramma op hun school de komende twee jaar een impuls kunnen geven. Scholen kunnen werken aan een structurele verbetering van het kunst- en cultuuronderwijs door leerkrachten te trainen en bijvoorbeeld samen te werken met de culturele omgeving en cultuurlessen te koppelen aan taal en geschiedenis. Wil je nog deelnemen aan de CMK regeling? Jouw school kan dit jaar nog een plan indienden voor één jaar. 

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel om kinderen op de basisschool culturele vaardigheden mee te geven om binnen en buiten school in te zetten. Het is een programma dat sinds 2013 in heel Nederland wordt uitgevoerd. K&C coördineert het programma in Groningen. Scholen die nog mee willen doen kunnen contact opnemen met projectleider Bas Hendrickx of met hun regioadviseur