Vertraging door coronamaatregelen? - Update

Coulance uitvoering CMK-plannen en EVI deadline


Sinds maandag 16 maart zijn de scholen in Groningen gesloten vanwege de Corona-crisis. Dit maakt dat lopende ontwikkelingstrajecten op de scholen veelal volledig stil zijn komen te liggen. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. K&C gaat dit jaar coulant om met de prestatie-eisen rond de verstrekte CMK-gelden. Scholen en ondernemers krijgen meer tijd om de beschreven doelen te bereiken en als projecten afgelast worden, helpen de adviseurs van K&C om een nieuwe oplossing te vinden. Pas als een project helemaal wordt geannuleerd, ziet K&C zich genoodzaakt om subsidie terug te vorderen, maar ook daarin stellen wij ons coulant op met betrekking tot de reeds gemaakte kosten tot 16 maart 2020.

De CMK-gelden staan vaak op rekening van bovenschoolse besturen. We raden aan om, bij vertraging, in overleg te gaan met het bestuur om het voor cultuuronderwijs bedoelde geld wel voor de school te reserveren.

EVI invullen voor 1 juli 
Alle scholen die in 2019-2020 een CMK-bijdrage hebben ontvangen zijn verplicht om het evaluatie-instrument EVI in te vullen. Heel veel scholen hebben dit, ondanks alle drukte, al gedaan. Dat is heel fijn. Een aantal scholen, die de deadline niet denkt te halen, komen wij tegemoet door de deadline van 1 juni te verschuiven naar 1 juli. Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen van EVI, neem dan contact op met een van de adviseurs.