Tijd om CMK te evalueren

EVI is vanaf nu geopend


Het is voor scholen in Groningen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) weer mogelijk om de digitale evaluatie EVI in te vullen. EVI is een evaluatie-instrument dat je helpt om te kijken op welke wijze je het cultuuronderwijs verder kunt ontwikkelen. Met behulp van EVI maak je inzichtelijk in welk scenario jouw school zich bevindt, en hoe je desgewenst in een volgend scenario terecht kunt komen.

EVI is voor de school zelf. Door de digitale vragenlijst vaker in te vullen bouw je een dossier op, waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jouw school zichtbaar wordt. De EVI-piramide (de piramide in het EVI-logo) visualiseert die groei.

Let op: Deelname aan EVI is verplicht voor scholen die in 2019 een plan bij CMK Groningen hebben ingediend, dat is goedgekeurd.

Na afloop van de invulperiode bekijken studentonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen de resultaten. Zij brengen in beeld hoe cultuuronderwijs in Groningen ervoor staat en zich ontwikkelt. Op deze manier wordt de voortgang van de regeling CMK getoetst.

Twee personen van de school, bij voorkeur de ICC’er en de directeur, vullen EVI online in. EVI kan vanaf 18 maart tot 1 juni ingevuld worden op deze website.