Laatste kans op 2 jaar CMK subsidie

Doe uiterlijk 13 december je CMK-aanvraag!


Als je vóór 13 december een CMK-aanvraag doet, en deze wordt goedgekeurd, dan krijg je voor twee schooljaren subsidie. Na deze deadline is de CMK-bijdrage nog maar voor één schooljaar aan te vragen. 

Basisscholen in Groningen kunnen een geldbedrag per leerling aanvragen om ambities op het gebied van cultuuronderwijs te realiseren. Centraal staat het verankeren en de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Met een CMK-bijdrage heb je de komende twee schooljaren extra financiën om het cultuuronderwijs op jouw school verder vorm te geven.

Culturele ondernemers kunnen een bijdrage aanvragen om een cultureel product te ontwikkelen op vraag van één of meerdere scholen. Ook is het mogelijk om bestaande producten door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een bestaand project op maat te maken voor de lokale situatie van de school of om bestaand lesmateriaal uit te bouwen tot een leerlijn.

K&C ondersteunt je graag bij de plannen voor jouw school en bij het invullen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op met je regioadviseur