Visie Verbinding Verbeelding

Professionaliseringstraject visie en beleidsontwikkeling cultuuronderwijs voor schoolleiders.


Hoe kun je als schoolleider de noodzakelijke sleutelrol vervullen als het gaat om visie- en beleidsontwikkeling van cultuuronderwijs? Deze vraag staat centraal in het professionaliseringstraject Visie, Verbinding, Verbeelding.

Tijdens dit traject op maat besteden we, samen met ervaringsdeskundigen en experts en gebaseerd op de praktijkvragen van deelnemers, aandacht aan de belang­rijkste actuele aspecten van cultuuronderwijs: onderwijs­inhoudelijk, pedagogisch, artistiek, cultuureducatief, be­leidsmatig, organisatorisch en financieel.

In het traject staan de vragen van deelnemers op het gebied van cultuureducatie en persoonlijk leiderschap centraal. Dit schooljaar zijn opnieuw zes schoolleiders gestart.

Visie Verbinding Verbeelding is een initiatief van K&C, uitgevoerd in samenwerking met de schoolleidersopleiding van NHLStenden, met ondersteuning van CMK Groningen.

Vorig schooljaar was de eerste pilot van het traject. De deelnemers vertellen in deze video over hun ervaringen.


Meer informatie is te vinden op de website van K&C. Het LKCA publiceerde onlangs een inhoudelijk artikel over Visie Verbinding Verbeelding: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/praktijkverhalen/schoolleiders-en-cultuureducatie

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd om deel te nemen in de toekomst? Neem dan contact op met Marieke Satter, adviseur cultuuronderwijs bij Stichting Kunst & Cultuur.