Regeling Productontwikkeling aangepast

Nieuwe voorwaarden voor de hoogte van de CMK-bijdrage


Wil je als cultureel ondernemer samen met een school een cultureel product ontwikkelen? Dan kun je een bijdrage aanvragen bij CMK Groningen. De hoogte van het bedrag dat je kunt aanvragen is veranderd. De volgende criteria worden gehanteerd:

  • Het minimumbedrag dat een cultureel ondernemer aan kan vragen is €2000,-
  • Voor productontwikkelingen waar wordt samengewerkt met 1 tot 10 scholen, geldt een maximumbedrag van €5.000,- per aanvraag.
  • Voor productontwikkelingen waar de cultureel ondernemer met meer dan 10 scholen samenwerkt geldt maximumbedrag van €10.000,- per aanvraag.
  • De opgevoerde kosten moeten aannemelijk zijn gemaakt.
  • Grote productontwikkelingen met een provinciebreed bereik mogen meer aanvragen dan het gestelde maximumbedrag. In deze gevallen geldt een gesprek met de Planadviescommissie als aanvullende eis.

De volledige toetsingscriteria vind je op deze website. Neem gerust contact met ons op voor advies of begeleiding bij je aanvraag