Evaluatie

K&C heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen het digitale evaluatie-instrument EVI ontwikkeld om de groei van de scholen op het gebied van cultuuronderwijs te kunnen monitoren. EVI maakt inzichtelijk in welk scenario een school zich nu bevindt en hoe een volgende stap gezet kan worden. Na het invullen van EVI ontvangt de school een dossier waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs zichtbaar is. In de vorm van piramides wordt de groei gevisualiseerd. Het dossier blijft van de school zelf.

EVI bevraagt de school op de volgende onderdelen:

  • deskundigheid cultuuronderwijs
  • visie en beleid
  • doorlopende leerlijnen
  • lokale samenwerking en rol in het cultuureducatieve netwerk

Op ieder onderdeel geeft een directeur en een leerkracht (vaak de ICC’er) aan wat er door de school is ondernomen, hoe tevreden de school met de actie is en hoe de school verder wil. Het is ook mogelijk om binnen EVI hulpvragen te stellen. Ondersteuning wordt geboden door adviseurs van K&C.

Elke twee jaar onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen alle ingevulde vragenlijsten om een beeld te geven voortgang van Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen. In het rapport worden alle gegevens geanonimiseerd weergegeven. De volgende evaluatie van CMK vindt plaats in april en mei 2020 plaats, waarna het evaluatierapport eind december 2020 wordt gepresenteerd. Het meest recente EVI-onderzoek kun je hieronder downloaden.

Meer informatie: