Beleidsadviesgroep

CMK Groningen is een grootschalig project waarin het merendeel van het primair onderwijs en vele culturele instellingen samenwerken. Daarom wil K&C regelmatig de vinger aan de pols leggen bij de doelgroep. Dit vindt plaats in de Beleidsadviesgroep, die bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van Groningse schoolbesturen en culturele instellingen. De Beleidsadviesgroep heeft als belangrijkste taak advies te geven aan K&C over de uitvoering van CMK Groningen. Er wordt geëvalueerd, vooruitgekeken, overlegd over de koers van de regeling en gesproken over belangrijke trends en ontwikkelingen.

De Beleidsadviesgroep bestaat uit:

  • Annelies Klunder – directeur Geert Teis, Stadskanaal
  • Jan Wiebe van Veen -  directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum
  • Leonie Korteweg - algemeen adjunct-directeur Marenland
  • Jeanette Vreugdenhil – directeur CBS De Wegwijzer Bellingwolde | VCOMOG
  • Anne van der Sluis – directeur Muziekschool Hunzingo
  • David van Griethuysen | zakelijk leider Het Houten Huis
  • Gerda Kastermans-Tielken | directeur OBS De Triangel Grijpskerk | Quadraten
  • Kor Postumus | directeur OJS De Swoaistee en OJS De Petteflet | Openbaar Onderwijs Groningen