Ondersteuning

Provincie en stad Groningen

K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur ondersteunt, met advies, kennisdeling en professionalisering, scholen die vragen hebben in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

De medewerkers kunnen behulpzaam zijn bij de advisering en ontwikkeling van schoolbrede cultuurprogramma’s en de deskundigheidsbevordering van leerkrachten met als doel goed cultuuronderwijs op alle scholen in de provincie en de stad Groningen.

Contactpersoon: Bas Hendrickx / 050-721 08 03 / bas@kunstencultuur.nl

Erfgoededucatie

Om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij vraaggerichte productontwikkeling gaat K&C de samenwerking aan met Erfgoedpartners. De Groningse Erfgoedpartners helpen erfgoedondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe producten voor het primair onderwijs op basis van een lokale vraag van scholen.

Contactpersonen: Kalyani Bergen / 050 – 313 00 51 / info@erfgoedpartners.nl