Nieuws

Impuls Muziekonderwijs gesloten

Budget regeling Impuls Muziekonderwijs uitgeput Lees meer

De Impuls muziekonderwijs is gesloten vanwege de uitputting van het budget. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Ruim 1600 scholen de afgelopen 3 jaar subsidie ontvangen om werk te maken van hun muziekonderwijs

In het voorjaar stelde het ministerie van OCW € 5 miljoen extra budget beschikbaar om nog meer scholen de gelegenheid te geven extra gelden aan te vragen om het muziekonderwijs op hun school te verbeteren of een injectie te geven.De indientermijn is toen verlengd tot 29 juni 2018, of tot het budget bereikt werd. Dat laatste is nu het geval.

Tegemoetkoming studiekosten ZZP'ers

Nieuwe regeling voor kunstenaar die werkzaam zijn in het primair onderwijs Lees meer

ZZP’ers die in het primair onderwijs in Groningen werkzaam zijn en een opleiding op het gebied van cultuureducatie willen volgen, kunnen dankzij de regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) een tegemoetkoming voor de studiekosten ontvangen. CMK Groningen wil hiermee professionele kunstenaars ondersteunen bij het verbeteren en verdiepen van hun beroepspraktijk. De regeling vergoedt maximaal 50% van de inschrijvingskosten van de studie. Meer informatie is te vinden op deze website onder deskundigheid.

ICC-cursus volledig vergoed

Meld je aan voor het schooljaar 2018-2019 Lees meer

Goed nieuws voor scholen in de provincie en de stad Groningen die een interne cultuurcoördinator (ICC) willen opleiden. De kosten van € 300,00 voor deze cursus worden in het schooljaar 2018-2019 volledig vergoed. De studievergoeding wordt betaald uit een extra regeling en hoeft niet te worden betaald vanuit het eigen CMK-budget.

Wat is een ICC-cursus?
De ICC-cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Elke deelnemer schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak. De cursus is gevalideerd door het lerarenregister, waardoor een leerkracht de cursus op kan nemen in zijn portfolio.

Aanmelden en meer informatie
Meer informatie is te vinden op de Kunst & Cultuur website, inclusief de nieuwe cursusdata.

Noot: Voor de deelnemers aan de ICC-opleiding in schooljaar 2017-2018 wordt een aparte regeling getroffen. Zij worden hierover geïnformeerd door de cursusleiding.

Tijd om CMK te evalueren

Digitale evaluatie EVI Lees meer

In april en mei kunnen alle scholen in Groningen en Drenthe die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) de digitale evaluatie EVI weer invullen. EVI is een evaluatie-instrument dat de voortgang van de regeling CMK toest met als doel het in beeld te brengen van hoe je school ervoor staat op het gebied van cultuuronderwijs.

Let op: Deelname aan EVI is verplicht voor scholen die deelnemen aan CMK Groningen en Drenthe.

Twee personen van de school, bij voorkeur de ICC’er en de directeur, vullen EVI online in. EVI is open in de maanden april en mei en kan ingevuld worden op deze website.

Wat is Evi?

evi_logo_200px.jpgEVI een digitale vragenlijst. De antwoorden op de vragen helpen je om te kijken op welke wijze je het cultuuronderwijs verder kunt ontwikkelen. Met behulp van EVI maak je inzichtelijk in welk scenario jouw school zich bevindt, en hoe je desgewenst in een volgend scenario terecht kunt komen.

EVI is voor en van jou: door de digitale vragenlijst vaker in te vullen bouw je een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jouw school zichtbaar wordt. De Evi-piramide (de piramide in het Evi-logo) visualiseert die groei.

74% CMK aanvragen gehonoreerd

Derde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit Lees meer

Voor de derde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit in Groningen hebben in totaal 65 scholen een subsidieaanvraag gedaan. Daarvan zijn er 47 aanvragen gehonoreerd.

Ook hebben 15 culturele ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 9 zijn gehonoreerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen zijn er extra gelden beschikbaar voor cultuuronderwijs. Scholen kunnen dit besteden aan culturele activiteiten, materialen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Nieuwe ronde in juni
In juni kunnen er weer opnieuw aanvragen worden gedaan voor de periode van één jaar (2018-2019). Tegen die tijd vind je op de website www.cmkgroningen.nl meer informatie.

Hulp
Heeft jouw school hulp nodig bij het bedenken van een plan en het invullen van het formulier? Neem (kosteloos en vrijblijvend) contact met ons op. Mail naar: info@cmkgroningen.nl

107 subsidieaanvragen Deskundigheid Muziek

Alle aanvragen gehonoreerd! Lees meer

107 Muziekaanbieders in Groningen hebben een subsidieaanvraag gedaan om beter muziekonderwijs te realiseren op de basisscholen in de provincie Groningen. 20 aanvragen komen uit de stad Groningen en 87 uit de provincie. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Een overzicht per gemeente:

Bellingwedde5
Delfzijl4
Eemsmond12
Groningen20
Grootegast6
Haren1
Hoogezand-Sappemeer3
Leek4
Loppersum7
Marum2
Menterwolde6
Oldambt6
Slochteren6
Stadskanaal5
Ten Boer4
Veendam1
Vlagtwedde5
Winsum6
Zuidhorn4

 

75% CMK aanvragen gehonoreerd

71 Groningse basisscholen dienden een aanvraag voor de tweede ronde in Lees meer

Voor de tweede ronde van de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit hebben 71 Groningse basisscholen een aanvraag ingediend. 53 aanvragen zijn gehonoreerd!

Ook hebben 13 cultureel ondernemers in Groningen een aanvraag ingediend om producten of projecten te ontwikkelen voor het onderwijs. 11 aanvragen uit Groningen zijn gehonoreerd.

Aanvragen vóór 15 december
Heeft jouw school de subsidie nog niet aangevraagd of is de aanvraag afgewezen? De volgende deadline is verschoven naar 15 december 2017! Ook scholen die tot nu toe nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen nog deelnemen aan de regeling. Ga naar www.cmkgroningen.nl en druk op de knop ‘Ik ben een school’. Doe dat dan vóór 15 december via het format.

Neem gerust contact met ons op als je (kosteloos en vrijblijvend) hulp wilt bij het bedenken van een plan en het invullen van het formulier. Mail naar: info@cmkgroningen.nl

Méér Muziek in de Klas Groningen

Met een bezoek van Koningin Máxima Lees meer

Koningin Máxima was dinsdag 14 november in Groningen bij de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. Lokale (muziek)partijen garanderen in deze overeenkomst dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt.

Meer muziek in de klas - ondertekening convenant

De dag begon muzikaal op de scholen en eindigde tijdens een bijeenkomst met leerkrachten en leerlingen in De Oosterpoort in Groningen.

We kijken met foto’s terug en hieronder met een video:

Netwerkbijeenkomst muziekdocenten

Ontmoet collega’s en wissel ideeën uit Lees meer

Muziekdocenten werken vaak solo op verschillende scholen en vliegen van de ene naar de andere locatie. Er is weinig tijd om met collega’s te praten. Daar wil K&C verandering in brengen! 

Onder het genot van soep en broodjes organiseert K&C een netwerkbijeenkomst voor muziekdocenten in de provincie Groningen en Drenthe die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kunnen muziekdocenten elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en wellicht samenwerkingen aangaan. Van elkaar leren en weten waar we letterlijk en figuurlijk staan in de regio. Ook wordt er ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het werkveld.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op 22 november 2017 van 17.00 tot 19.00 uur in Het Paleis (Boterdiep 117-5 te Groningen).

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: e.peters@kunstencultuur.nl

100.000 euro voor muziekaanbieders Groningen

Aanvragen kan nu. Lees meer

Goed nieuws voor het muziekonderwijs in Groningen. In november en december 2017 wordt extra geld beschikbaar gesteld aan muziekaanbieders om de deskundigheid van leerkrachten in de provincie Groningen op het gebied van muziekonderwijs te verbeteren.

Organisaties en zzp’ers die een deskundigheidsaanbod hebben ontwikkeld voor basisscholen kunnen een beroep doen op deze regeling.

De deskundigheidstraining kan bestaan uit:

 1. Teamtraining op maat 
  Bijvoorbeeld rondom:
  - klein instrumentarium
  - implementatie muziekmethode
  - zingen/liedrepertoire
  - muziekles m.b.v. het digiboard
 2. Coaching on the job
  Lessen in de klas waarbij de leerkracht getraind wordt.

Voor ieder nascholingstraject is een budget van € 1.000,00 per school beschikbaar. Dit staat gelijk aan 20 uur (inclusief voorbereiding). Overschrijding van deze uren wordt niet vergoed.

De aanvraag moet voor 1 januari 2018 worden gedaan door de aanbieder van de nascholing, die hiervoor een voucher indient met de namen en handtekening(en) van de deelnemende school/scholen.

Informatie: Truus Dolfing / 0592 - 336913.

Nieuwe coördinator CMK

Andere contactpersoon, dezelfde contactgegevens Lees meer

De coördinatie van CMK Groningen wordt vanaf nu uitgevoerd door Bas Hendrickx. De formats voor het aanvragen van extra cultuurgelden komen bij Bas binnen en alle vragen die gesteld worden via info@cmkgroningen.nl worden beantwoord door hem.
Ook het telefoonnummer 050 – 7210803 blijft gelijk, maar Bas zal de telefoon opnemen.

Voor algemene vragen over invulling van bijvoorbeeld cultuurprogramma’s of deelname aan deskundigheidstrainingen zoals de ICC cursus en modules blijft Truus Dolfing als teamleider Onderwijs de aanspreekpersoon: truus@kcdr.nl

Magazine: twee jaar CMK Groningen

Ook online is het magazine te lezen Lees meer

Heb je onze krant al gezien? Vol trots presenteren wij het magazine '2 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit'! Je kunt hem hier ook online bekijken. Wij hopen dat u dit met veel plezier leest en net als wij blij zijn dat steeds meer kinderen de kans krijgen hun creativiteit optimaal te kunnen ontwikkelen!

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider

Nascholing leerkrachten primair onderwijs Lees meer

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

In Groningen start de opleiding in september 2017 aan de Hanzehogeschool.
In januari 2018 start de opleiding aan de Katholieke PABO in Zwolle.

Subsidie

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven.
Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur.
Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuur coördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Aanvragen

De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.

Meer info op de website van het LKCA:
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurbegeleider#sthash.9NbuOfCX.WIPPWYCL.dpbs

Terugblik Symposium 'Samenwerken'

‘JIJ presteert beter als WIJ centraal staat’ Lees meer

Woensdag 28 juni 2017 vond het symposium ‘Samenwerken’ plaats in de Biotoop in Haren. ‘Als je individueel succesvol wilt zijn, begin je met samenwerken’, gaf Gerard Kemkers ons mee. Een interessante presentatie, net als de workshops die werden gegeven door Jelte van der Kooi, Beja Koops, Kim van Steenwijk, Marleen Herbers en Annelies Bezuyen. De geslaagde ICC’ers kregen aan het eind van het symposium hun certificaat uitgereikt.

Voor een impressie, zie filmpje:

 

Bekijk voor foto’s onze facebookpagina Cultuuronderwijs Groningen.

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider PO

Voor leerkrachten die zich willen specialiseren in cultuureducatie Lees meer

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie.

Doel

De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidieaanvraag

De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf februari 2018 en loopt tot 2021.

Subsidiebedrag

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Meer informatie over de opleiding op de website van het LKCA:
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurbegeleider#sthash.9NbuOfCX.dpbs

Succesvolle opening in Groningen!

Meer dan honderd mensen bezochten nieuwe vestiging van K&C Lees meer

Afgelopen vrijdag, 31 maart opende K&C haar nieuwe vestiging in Groningen! Meer dan honderd mensen kwamen langs voor de feestelijke middag, die werd geopend door de band Wat Aans.

Directeur Marieke Vegt nam het woord om iedereen te verwelkomen en om de nieuwe medewerkers in Groningen voor te stellen. Daarna mochten de gasten de verschillende werkruimtes bezoeken om kennis te maken met de werkzaamheden van K&C.
Gedeputeerde van Cultuur Fleur Gräper sloot de middag af.

Bekijk dit filmpje voor een sfeerimpressie: