Waar kun je aan denken bij Leerlijnontwikkeling

Denk bijvoorbeeld aan advies en begeleiding of materiaalkosten en die noodzakelijk zijn voor de programmaontwikkeling.

Activiteitenkosten mogen niet meer bedragen dan 25% van de totale begroting. De school kan hiervoor de cultuurgelden uit de Lumpsum inzetten. CMK gelden mogen niet worden besteed aan een cultuurmenu of podiumplan.

Voor de ontwikkeling van een cultureel product op maat, kan de school samenwerken met een culturele partner binnen de regeling Productontwikkeling.