Scholen

Met de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) kunnen scholen geld aanvragen voor kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs.
Een aanvraag doen bij CMK begint met het stellen van een ambitie. Hierbij maakt u gebruik van de verschillende ambitiescenario’s. Het bereiken van een gestelde ambitie, vraagt om een ontwikkeling van het cultuuronderwijs op uw school en van uw team. Voor deze ontwikkeling kunt een aanvraag doen bij CMK Groningen.

De extra gelden kunt u gebruiken voor:

  1. Visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs
  2. Versterking inhoudelijke deskundigheid van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie
  3. Ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en implementatie van cultuureducatie in het curriculum
  4. Het versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving

Ondersteuning nodig bij het invullen van uw aanvraag? Adviseurs van K&C kunnen u helpen bij het invullen van het format en bij het vinden van de juiste formuleringen. Neem gerust contact op via info@cmkgroningen.nl. Vragen om hulp is niet verplicht, maar kost niets!  

Klik hier om naar het Format Onderwijs 2018 - 2019 en de planning te gaan.