Culturele instellingen

Voor cultureel ondernemers die in 2018-2019 een cultuureducatief product willen ontwikkelen op basis van de vraag van een of meerdere scholen is via de regeling Productontwikkeling is minimaal € 4.000,- per aanvraag beschikbaar.

De producten moeten de volgende doelen realiseren:

  • Samenwerking met één of meerdere scholen bij de productontwikkeling.
  • In de productontwikkeling moeten relaties worden gelegd met een mogelijke doorlopende leerlijn: horizontaal binnen één leeftijdsgroep (in de vorm van een project met meerdere disciplines en vakken) of verticaal (vaardigheden en activiteiten die voortbouwen op opgedane kennis en ervaringen in eerdere leerjaren).
  • Producten moeten binnen één schooljaar ontwikkeld worden. Omdat een aanvraag voor productontwikkeling qua begroting vaak alleen om tijd gaat en soms de uitvoeringskosten van een pilot, is cofinanciering geen voorwaarde.
  • Klik hier voor de toetsingscriteria.

Om een beroep te kunnen doen op dit bedrag kunt u nog voor 1 juni, 1 oktober en 15 december 2018 een aanvraag indienen bij CMK Groningen, p.a. K&C, Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen. Of via de mail: info@cmkgroningen.nl

Klik hier om naar het Aanvraagformulier Productontwikkeling en de planning te gaan.