Sparklab, kunst & filosofielab

Stichting Sparklab

Het Sparklab is een interdisciplinair kunst- & filosofielab. In het lab wordt aan kinderen uit de bovenbouw van het primair onderwijs ruimte geboden voor hun (creatieve) persoonsvorming in een proces waarin het kunstzinnige en het filosofische verbonden worden. De kinderen zijn bezig met creatieve experimenten in procesgerichte ateliers en met ethische oordeelsvorming in dialogen waarin het eigen denken wordt onderzocht. Naast filosofische dialoog wordt er onder andere gewerkt met stop motion animatiefilm, tekenen, collage, schilderen en drama. In het lab onderzoeken kinderen hierbij hoe taal en beeld zich verhouden. Zo leren ze om op een heel bewuste manier op beelden te reflecteren. Zowel de talig ingestelde kinderen als de meer in beelden denkende kinderen hebben hier de kans om zich filosofisch te vormen en hun verbeeldingskracht te ontwikkelen. Taal en beeld worden in een cyclisch proces van creatieve ervaring en reflectie ingezet. Het kunst- & filosofielab biedt een specifieke conversatieruimte waarin kinderen hun stem kunnen leren kennen in de polyfonie van de groepsdialoog.Betrokken scholen: Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in Groningen

Disciplines: Beeldende Kunst, Filosofie
Gemeenten: Gemeente Groningen