Gemeente Westerwolde

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Westerwolde zijn de volgende producten ontwikkeld:

  1. Pop en Poëzie - St. Deinum
  2. Leerlijn Popkoor Muziek Engels - Cultuurhuis De Klinker
  3. Wonen in werelddorp Cittaslow - IVN
  4. Terug in de tijd - Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Productbeschrijvingen

Pop en Poëzie
Door: Stichting Deinum

Het product
De Rijdende Popschool en het Poëziepaleis hebben in samenwerking een projectplan opgesteld voor een zesweeks project waarin taalvaardigheid geïntegreerd wordt in muziekonderwijs. Onder begeleiding van een professionele dichter die aangesteld wordt door het Poëziepaleis en een bandcoach (HBO-niveau) afkomstig van de Rijdende Popschool, gaan klassen zes weken aan de slag met het schrijven van een eigen popnummer (tekst en muziek), met een muzikale einduitvoering als resultaat.

Het project draagt in de poëziecomponent bij aan de kerndoelen op het gebied van taalvaardigheid 5 en 9, en alle kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56). Daarbij worden de competenties die binnen de leerlijn Muziek vallen voor de groepen 7 en 8 ontwikkeld (zie bijlage Leerlijn Muziek, SLO).

Betrokken school
Openbare basisschool de Vlonder in Wedde


Leerlijn “Popkoor Muziek-Engels”
Door: Cultuurhuis De Klinker

Het product
De Klinker intensiveert dit jaar de lessen cultuureducatie in de gemeente Bellingwedde. De gemeente en de scholen hebben aangegeven open te staan voor muzieklessen in alle groepen. Er wordt dit jaar eerst als pilot met een popkoor voor de midden- en bovenbouwgroep gestart. In de middenbouw wordt nu weinig gezongen. In de bovenbouw hebben de leerlingen van de Wiekslag engels, maar doen weinig aan muziek. Door meerstemmige popliedjes te oefenen in een popkoor leren de leerlingen niet alleen polyfonie maar oefenen zij ook hun engels. In groep 5, 6, 7 en 8 bieden we in overleg met de school zowel popkoorlessen als ook een eindpresentatie.

Betrokken school
OBS de Wiekslag Blijham


Wonen in Werelddorp Cittaslow
Door: IVN

Het product
Een Cittaslow-gemeente heeft zaken als erfgoed, tradities, landschap, gastvrijheid, infrastructuur, streekproducten en gezonde leefomgeving centraal staan.

Er worden in dit project vier workshops ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8, rondom een aantal kernwaarden van Cittaslow. Door deze workshops, ingebed in bestaande programma’s voor erfgoed, natuur- en milieueducatie, burgerschap, kunstzinnige oriëntatie en WO leren leerlingen anders en meer bewust kijken naar aspecten in hun buurt, zoals (immateriële) erfgoedhistorie, (kunst in) de openbare ruimte en landschapselementen.

Betrokken scholen
SWBS Pork, CBS De Zaaier, RK Bonifatius, RK Heilige Gerardus in Vlagtwedde


Terug in de tijd
Door: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Het project
Een levensgroot spel in de Oude Stelmakerij in Sellingen geeft inzicht in de geschiedenis van Westerwolde. Het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal ontwikkelt samen met CBS ’t Gebint een project waarin leerlingen van groep 5/6 de geschiedenis van hun eigen omgeving leren in een nieuw ontworpen spel. Voorafgaand aan het bezoek krijgen de leerlingen een geschiedenisles.

Betrokken school
CBS ’t Gebint in Sellingen