Gemeente Veendam

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Veendam zijn de volgende cultuureducatie producten ontwikkeld:

  1. Waardevol afval - Egbert Pikkemaat (3dmail)
  2. Doorgaande Leerlijn Bewegen Op Muziek - Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam
  3. Doorgaande leerlijn Filmeducatie PO - Filmhuis van Beresteyn
  4. Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Muziek” - Muziek- Dans en Theaterschool Veendam
  5. Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Theater” - Muziek- Dans en Theaterschool Veendam
  6. Je was eens …… - Bert op ’t Ende speelt
  7. Dierentoneel - Bert op ’t Ende speelt
  8. De wereld aan muziek - Muziek- Dans en Theaterschool Veendam

Productbeschrijvingen

Waardevol afval
Door: Egbert Pikkemaat (3dmail)

Het product
In het project Waardevol afvalt wordt een verbinding gelegd tussen verantwoordelijk burgerschap en cultuuronderwijs. Binnen het plan krijgt de schoonmaakactie een centrale plek. De verschillende onderdelen van het project komen samen binnen een culturele dag of een culturele week middels workshops en een afsluitende activiteit voor leerlingen en ouders.
De kerndoelen, waaronder vele cognitieve, zijn van toepassing.

In het kader van verantwoordelijk burgerschap wordt in deze workshops veel nadruk gelegd op diverse pedagogische en sociale competenties: zuinig zijn op je omgeving, begrip tonen voor mensen die het slechter hebben dan jijzelf, bijdragen leveren aan je omgeving met initiatieven, openstaan voor andermans ideeën en samenwerken met elkaar.

De vaardigheden voor de 21-ste eeuw worden veelvuldig aangesproken en de belevingswereld van de leerlingen worden in dit project geprikkeld.

De workshops sluiten aan bij de principes van de brede ontwikkeling van het kind, ervaringsgericht onderwijs en meervoudige intelligenties. Onderdelen die belangrijk zijn binnen het primair onderwijs en in het bijzonder binnen het SBO.  

Betrokken school
Wim Monnereau-school


Doorgaande Leerlijn Bewegen Op Muziek
Door: Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam

Het product
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden in alle groepen in overleg met de school een pilot danslessen aangeboden in het kader van de kerndoelen spel en beweging en verbinden dit deels met erfgoededucatie (kerndoelen 54, 55, 56).
De lessen worden gegeven aan alle groepen en in de evaluatie wordt de verticale leerlijn vastgelegd. De school heeft meerdere klassen per groep of combinatiegroep. Leerinhouden zoals beschreven op www.detoonzetten.nl dienen per groep als uitgangspunt.
Kernactiviteit: In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat in het expressieonderwijs verplicht spel en beweging gegeven moet worden.

Betrokken school
De Braskorf in Veendam


Doorgaande leerlijn Filmeducatie PO
Door: Filmhuis van Beresteyn

Het product
Voor de groepen 1 tot en met 8 wordt een leerlijn filmeducatie ontwikkeld. In de groepen 1 tot en met 5 wordt dit op school in de klas aangeboden. Vanaf groep 6 tot en met groep 8 kunnen de activiteiten deels op school en deels op locatie, gevolgd worden.

Voor elke groep geldt dat het product wordt ontwikkeld op hun niveau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de schoolteams. Een product wordt begeleid door een Bikker en een product door een multimedia-specialist.

Betrokken scholen
OBS de Sleutel in Wildervank en OBS De Badde in Vlagwedde


Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Muziek”
Door: Muziek- Dans en Theaterschool Veendam

Het product
Leerkrachten krijgen handvatten om lessen te geven in het kader van muziek luisteren en noteren. ‘’Wat zit er in die koffer: Muziek” is een lesvorm waarbij leerkrachten en vakdocenten samenwerken in hun ambitie om muzieklessen toegankelijk te maken voor de school. Als de vakdocent is geweest volgt een les van de leerkracht over het instrument.

Betrokken school
OBS Noorderbreedte Veendam


Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Theater”
Door: Muziek- Dans en Theaterschool Veendam

Het product
Soms zie je aan een koffer wat er in zit: denk aan een hoedendoos of een make-up koffer. Maar bij theaterlessen leren leerlingen de verbeelding gebruiken bij de rekwisieten die uit een koffer komen. Het wie, wat, waar, waarom, wanneer kan een groep zelf leren invullen. Van groep 1 tot en met groep 8 bieden we in overleg met de school lessen in circuitvorm en presentaties aan in het kader van de kerndoelen.

Betrokken school
OBS De Sleutel, Wildervank


Je was eens ……
Door: Bert op ’t Ende speelt

Het product
Het product is een lesbrief met 10 vertelpantomimes voor groepen 1 en 2 van het primair onderwijs. Bij elke vertelpantomime hoort een kort verhaal om vooraf voor te lezen. Daarnaast bevat de lesbrief voorbereidende oefeningen om het werken met vertelpantomime onder de knie te krijgen, plus aanwijzingen voor de leerkracht bij het zelf maken van vertelpantomimes. Bij de lesbrief hoort coaching van de leerkracht en een afsluitende workshop

Betrokken scholen
OBS de Sleutel Wildervank; OBS De Linde Nieuwe Pekela


Dierentoneel
Door: Bert op ’t Ende speelt

Het product
Het product is een lesbrief met 10 improvisatiespelen voor de groepen 3,4 en 5. Voor de improvisatiespelen wordt gebruik gemaakt van de spelvormen “afspraakspel” en “inspringspel”. De lesbrief bevat inleidende speloefeningen. De speloefeningen dienen als warming up en bereiden leerlingen voor op de verzonnen werkelijkheid (wie, wat ,waar, wanneer, waarom) en handelingen in de improvisaties. Daarnaast worden in de lesbrief aanwijzingen gegeven voor het zelf begeleiden en invulling geven aan afspraakspelen en inspringspelen door de leerkracht. Bij de lesbrief hoort coaching van de leerkracht en een afsluitende workshop.

Betrokken school
OBS de Linde Nieuwe Pekela


De wereld aan muziek: Intercultureel muziekproject Veendam
Door: Muziek- Dans en Theaterschool Veendam

Het product
O.B.S. Noorderbreedte Veendam wil muziekeducatie weer een plek wilde geven in de school en leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij betrekken. Omdat de school 160 leerlingen van 16 nationaliteiten heeft willen ze aandacht besteden aan niet-westerse muziek. Deze pilot is een invulling van deze wens.  

Er is een format ontwikkeld waarin 5 workshops worden aangeboden aan leerlingen op school en ouders in de muziekschool (saz, djembé, dans, zang, niet-westerse fluiten) omdat ook de muziekbeleving van ouders en de sociale cohesie in de buurt een grote rol speelt. In een volgend schooljaar wordt er gewerkt met de muziek uit andere continenten. Daartoe worden docenten djembé, saz en AMV ingezet. Ook worden er video en geluidsopnames in de eigen geluidsstudio gemaakt ter vertoning op het digibord en wordt er naar een eindpresentatie op of bij het schoolplein toegewerkt.

Betrokken school
OBS Noorderbreedte Veendam