Gemeente Ten Boer

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Ten Boer zijn de volgende producten ontwikkeld:

 1. De Muziekparade - De Rijdende Popschool
 2. Pilot “De Rijdende Popschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs” - muziekinstrumenten
 3. Theaterburgers - Bert op’t Ende speelt

Productbeschrijvingen

De Muziekparade
Door : De Rijdende Popschool

Het project
Het is het idee om in de gemeente  te komen tot een samenwerking binnen muziekonderwijs met scholen en lokale aanbieders met als doel het muziekonderwijs te versterken en  een relatie te leggen  tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Doelen:

 • Kennismaking lokale muziekaanbieders.
 • Versterken muziekonderwijs op school.
 • Deskundigheid van de leerkracht vergroten.
 • Overwinnen handelingsverlegenheid leerkrachten (waar nodig).
 • Inzetten op zingen met laagdrempelig instrumentbegeleiding.
 • Ontwikkelen van een lesbrief voor de muzieklessen van groep 1 t/m 4 i.k.v. “De Muziekparade” voor gebruik in volgende jaren.
 • Ontwikkelen van een actieplan voor een jaarlijks terugkerende “De Muziekparade”.
 • Ontwikkeling van een actieplan muziekonderwijs voor het verbeteren van het muziekonderwijs op de scholen en de verbinding tussen binnen- en buitenschools voor de lange termijn.

Deelnemende scholen
De Fontein, De Poort, De Huifkar in Ten Boer, De Wieken, Ten Post , De Til , Thesinge en Basisschool Garmerwolde


Pilot “De Rijdende Popschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs” - muziekinstrumenten
Door: De Rijdende Popschool

Het project
De Rijdende Popschool ontwikkelt een lesbrief gericht op de doelgroep ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen, met een IQ lager dan 75) die les krijgen op De Meentschool. Rondom de workshops van De Rijdende Popschool (bandworkshops en workshops waar het instrument centraal staat) worden vier lessen ontwikkeld die door leerkrachten van de scholen zelf gegeven worden. In deze vier lessen staan de vier hoofdinstrumenten van De Rijdende Popschool centraal: Drums, (bas)-gitaar, keyboard en zang.

Betrokken school
VSO de Meentschool, Winschoten


Theaterburgers
Door: Bert op’t Ende speelt

Het project
‘Theaterburgers’ laat leerlingen spelenderwijs kennismaken burgerschap. Samenleven in een democratische rechtstaat stelt eisen aan burgers. Het is nodig om kennis en inzicht te hebben in waarden en normen, en er naar te handelen. Kinderen leren hierover door het spelen van scènes, waarin onenigheid tussen burgers centraal staat.

Op ‘Hoedjesdag’ werkt de hele school met theateropdrachten uit de lesbrief. Een wethouder bemiddelt en komt met een voorstel dat wordt voorgelegd aan het publiek. De stemming gaat met ‘hoedje op’ of ‘hoedje af’. Het project sluit af met een eindpresentatie voor ouders: ‘De Burgershow’. Leerkrachten ontvangen vooraf een teamtraining drama, waardoor zij zelfstandig het project kunnen uitvoeren op school.

Betrokken scholen
CBS De Fontein, Ten Boer. GBS De poort, Ten Boer. OBS Garmerwolde, Garmerwolde.