Gemeente Oldambt

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Oldambt zijn de volgende producten ontwikkeld:

  1. Excursie boerderij van toen, Hermans Dijkstra - Poppinga Project
  2. Deskundigheidsbevordering AMV luisteren - Kunstencentrum de Klinker
  3. Pilot “De Rijdende Popschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs”
  4. Leerlijn nieuwe media en taal (DigiTaal) - Schoolstudio
  5. Leerlijn cultuuronderwijs en nieuwe media in samenhang met digitale geletterdheid - Schoolstudio

Productbeschrijvingen

Excursie naar de boerderij van toen, Hermans Dijkstra
Door: Poppinga Projects

Het product
Boerderij Hermans Dijkstra leent zich voor een grote variatie aan educatieve activiteiten. De boerderij is een schoolvoorbeeld voor de grote weelde waarin de grote graanboeren leefden eind 19e eeuw. Het thema, De boerderij van toen, is onderdeel van het erfgoedtraject voor het PO in de gemeente Oldambt.

Na een inleidende ontvangst voeren groepjes kinderen alle activiteiten die zijn uitgezet in de boerderij. Hierbij wordt aandacht gegeven aan drie of vier aspecten van het leven op de boerderij eind negentiende, begin twintigste eeuw. (De tijd van de vader van je opa van je opa.)

  1. Het welvarende bestaan van de boer en zijn gezin
  2. Inwonend personeel
  3. Het (harde) werken op het land en in de schuur. En aandacht voor de beestenboel op de boerderij.
  4. Bij mooi weer kan ook nog een wandeling rond de boerderij in de excursie opgenomen worden, met aandacht voor de moestuin, boomgaard en slingertuin.

Betrokken scholen
OBS de Noordkaap, Oostwold, CBS Annewieke, Midwolda.


Deskundigheidsbevordering AMV luisteren
Door: Kunstencentrum de Klinker 

Het product
Sinds 2012 is door de vereniging De Toon Zetten vanuit haar missie en visie een website opgezet voor alle acht groepen van het basisonderwijs met de vijf domeinen van de SLO leerlijn. De Toon Zetten biedt basisscholen de mogelijkheid om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn in te voeren. De school die meer wil dan het Muziekbord als basisprogramma, kiest een aanvullend model voor verdieping en verbreding. Op www.detoonzetten.nl kan worden ingelogd met een eigen inlog.
Ter beoordeling: MDTVeendam en wachtwoord Jiu7*M34&
en: https://www.youtube.com/watch?v=orUhYQIujDc

Dit bestaande aanbod wordt nu als pilot deskundigheidsbevordering ontwikkeld en gekoppeld aan een luisterconcert voor de 17 scholen over de instrumenten van de Lichte Muziek.

Betrokken scholen
17 basisscholen van SOOOG


Pilot “De Rijdende Popschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs”
Door: De Rijdende Popschool

Het project
De Rijdende Popschool ontwikkelt een lesbrief gericht op de doelgroep ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen, met een IQ lager dan 75) die les krijgen op De Meentschool. Rondom de workshops van De Rijdende Popschool (bandworkshops en workshops waar het instrument centraal staat) worden vier lessen ontwikkeld die door leerkrachten van de scholen zelf gegeven worden. In deze vier lessen staan de vier hoofdinstrumenten van De Rijdende Popschool centraal: Drums, (bas)-gitaar, keyboard en zang.

Betrokken school
VSO de Meentschool, Winschoten


Leerlijn nieuwe media en taal (DigiTaal)
Door: Schoolstudio

Het project
Schoolstudio creëert in samenwerking met OBS de Bouwsteen in Finsterwolde een leerlijn DigiTaal waarin creatieve media ingezet worden om de taalvaardigheid en de woordenschat van leerlingen te vergroten. De leerlingen leren hoe ze, met behulp van software, en apps zelf media kunnen maken.

Betrokken school
OBS De Bouwsteen, Finsterwolde


Leerlijn cultuuronderwijs en nieuwe media in samenhang met digitale geletterdheid
Door: Schoolstudio

Het project
Schoolstudio creëert in samenwerking met OBS de Beukenlaan een doorlopende leerlijn creatieve nieuwe media voor groep 1 t/m 8. De leerlingen leren zich te uiten door middel van nieuwe media en werken aan een basis voor de leerlijn digitale geletterdheid.

Betrokken school
OBS de Beukenlaan, Winschoten