Gemeente Midden-Groningen

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de regio Hoogezand-Sappemeer zijn de volgende producten ontwikkeld:

 1. Project Pasen in de Sint Antoniusschool - St. Oude Groninger Kerken
 2. Project Storystarter 3.0 - Bibliotheek Hoogezand
 3. Scheepsbouw en scheepswerven in Hoogezand-Sappemeer - St. Hist. Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer
 4. Zingen met de klas - Monica Peters Muziek- en Kunsteducatie
 5. Kunst op straat - Kielzog
 6. Mee(r) doen met ... dans en theater - Kielzog
 7. Mee(r) doen met ... muziek - Kielzog
 8. Aletta, een stoere meid - Kielzog

Voor de regio Menterwolde is het volgende product ontwikkeld.

 1. Musimania - GMK Muziekscholen Muntendam

Voor de regio Slochteren zijn de volgende producten ontwikkeld.

 1. Meesters in de kunst - St. VRIJDAG
 2. Follies in Slochteren - Reinier de Gooijer
 3. Kleioskoop - Bernardine Beenackers-Heeren

Productbeschrijvingen

Project Pasen in de Sint Antoniusschool
Door: Stichting Oude Groninger Kerken

Het project
Het te ontwikkelen ‘Project Pasen op de Sint Antoniusschool in Sappemeer’ is geschikt voor groep 7 en 8 en eventueel ook voor groep 5 en 6. In het project wordt een aantal vormen aangeboden die ingaan op de onderliggende thematiek van Pasen als feest van bezinning, duisternis en vervolgens weer licht. Het project zal zich richten op dit eeuwenoude menselijke proces, waarbij de kruiswegstaties uit de Sint Willibrorduskerk als leidraad worden gebruikt. De geschiedenis van oude kerkgebouwen en het christelijk geloof wordt eveneens belicht, omdat naast de Willibrorduskerk ook de 17e eeuwse koepelkerk wordt bezocht. Er worden diverse creatieve verwerkingsvormen voor het project gemaakt.

In dit project wordt geprobeerd informatie een extra laag te bieden en kinderen meer zelf te betrekken, te laten nadenken en creatieve vormen te benutten.

Betrokken school
Sint Antoniusschool in Sappemeer


Project Storystarter 3.0 
Door: Bibliotheek Hoogezand

Het project
Met de storystarter kunnen leerlingen verhalen bedenken, schrijven, spreken, luisteren, vragen en visualiseren. En met de Wedo constructieset kunnen leerlingen eenvoudige modellen bouwen en deze programmeren via de computer.

Het is de start van een leerlijn media-educatie binnen cultuureducatie. Er wordt verbinding gelegd met taalonderwijs, creativiteit, verbeelding en technologie.

Betrokken school
OBS ‘t Heidemeer in Sappemeer


Scheepsbouw en scheepswerven in Hoogezand-Sappemeer
Door: Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer

Het product
De Historische Scheepswerf Wolthuis biedt op dit moment rondleidingen voor scholen aan, die door de vrijwilligers van de werf worden verzorgd. De werf heeft op dit moment zelf geen voorbereidend lesmateriaal beschikbaar. Wel werken we samen met kunstenaar Marcel de Vries aan het maken van een mal waarmee met behulp van de bij de werf aanwezige gereedschappen een blikken scheepje kan worden gemaakt, dat te water kan worden gelaten in een waterbaan. Door het maken van deze scheepjes wordt duidelijk hoe werkzaamheden op een werf in de praktijk verlopen. Het vervaardigen van de mal wordt bekostigd uit middelen voor algemeen publieksbereik. Hiervoor zijn externe subsidies toegezegd. Het gebruik van deze mal kan ook het slotstuk zijn van een bezoek aan de werf in het kader van een educatief project.

Het project wordt ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer

Betrokken school
OBS Het Ruimteschip te Hoogezand


Zingen met de klas
Door: Monica Peters Muziek- en Kunsteducatie

Het product
Het product bestaat een serie van 5 workshops om de leerkrachten meer vertrouwd te laten worden met het zingen op zich, met zingen met de klas, en ideeën te geven voor toepassing.

Onderwerpen van de workshops:

 • De docent wordt zelf vertrouwd met het zingen
 • Zingen met kleuters
 • Aandachtspunten voor zingen met een klas
 • Hoe studeer je en lied in
 • Canon zingen

Betrokken school
St Gerardus Majellaschool Hoogezand


Kunst op Straat
Door: Kielzog

Het product
Een lessencyclus rondom Kunst op straat. De rode draad binnen dit educatieve project is identiteit (voor leerlingen noemen we dit IK-JIJ-WIJ). Kunst op straat maakt de identiteit van een stad, dorp of wijk zichtbaar en daarmee wordt de thematiek dichter bij de leerlingen gebracht. Wat doet het met jou? – Wie ben jij?- Wie zijn wij?- Vertel op een beeldende manier wie je bent.- Waar staat de school voor? – Wat is kenmerkend voor jouw stad-dorp-wijk?

Betrokken scholen
OBS de Tweemaster, OBS de Schakel Hoogezand


Mee(r) doen met …… Dans en Theater
Door: Kielzog Hoogezand

Het product
Een programma, ontwikkeld door het Kielzog in Hoogezand, waarmee leerkrachten praktische vaardigheden op het gebied van dans en theater opdoen voor alle groepen in het primair onderwijs. Het product bestaat uit twee onderdelen:
1. Een inspiratiebijeenkomst in het Kielzog
2. Coaching on the job, inhoudelijk en aansluitend op de inspiratiebijeenkomst

Betrokken scholen
Diverse scholen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.


Mee(r) doen met …… Muziek
Door: Kielzog Hoogezand

Het product
Een programma , ontwikkeld door het Kielzog in Hoogezand waarmee leerkrachten praktische vaardigheden op het gebied van muziek opdoen voor alle groepen in het primair onderwijs. Er zijn drie onderdelen:
1. Een inspiratiebijeenkomst in het Kielzog
2. Een tweede inspiratiebijeenkomst in het Kielzog.
3. Coaching on the job, inhoudelijk en aansluitend op de inspiratiebijeenkomst.

Betrokken scholen
Diverse scholen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.


Aletta, een stoere meid
Door: Stichting Kielzog

Het product
Het lespakket Aletta, een stoere meid is een cultureel erfgoed lespakket, waar verder wordt gekeken dan alleen naar Aletta Jacobs. Het gaat in dit project ook over de tijd waarin Aletta Jacobs leefde. En dan specifiek over Sappemeer rond de eeuwwisseling. Naast gezondheidszorg en feminisme komen thema’s als kleding, scheepsbouw, strokarton en het veen aan bod.

Betrokken scholen
St. Antoniusschool Sappemeer, OBS Theo Thijssenschool Sappemeer.


Musimania, een muziekproject  voor de bovenbouw
Door: GMK Muziekscholen Muntendam 

Het product
Dit product is de start van een doorlopende leerlijn muziek. In navolging van de eerste kennismaking kunnen kinderen en groepen verdere muzikale aspecten ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de workshops die opgezet zijn.

Voor de leerkrachten/de school wordt lesmateriaal ontwikkeld dat ze blijvend kunnen gebruiken. Dit zorgt er mede voor dat de muziekles een onderdeel wordt van de reguliere lessen (de kracht van continuïteit). Om dit lesmateriaal toepassing te geven komen de workshoprondes met presentaties jaarlijks terug.

Inhouden per workshop:

 1. Muziekmachine: klankbeelden ontwerpen, experimenteren met verschillende klankkleuren, dramatische expressie, dans.
 2. Band: meerstemmig zingen, samenwerking, kennis maken met verschillende instrumenten en bespelen ervan, hanteren van vormprincipes.
 3. Singer-songwriter: taalbegrip, beschrijven van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, muzikale betekenis.
 4. Slagwerk: muziek uit verschillende culturen, ritmische ontwikkeling.

Betrokken school
Burg. Verkruisenschool Muntendam


Meesters in de kunst – Bouwen, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten
Door: Stichting VRIJDAG   

Het product
Het schoolteam wordt geschoold in het geven van kunstvakken:

 • Hoe ontwikkelen we meer creativiteit bij kinderen.
 • Hoe formuleer je goede ‘opdrachten’, een open, meer probleemvraag, waar kinderen al experimenterend, oriënterend, denkend en reflecterend, ook praktisch en actief mee aan de gang kunnen.
 • Hoe leer je kinderen goede onderzoeksvragen stellen.
 • Hoe begeleid je kinderen tijdens dit proces: samenwerken, reflecteren.

Focus ligt op ONTDEKKEN, UITPROBEREN, NIEUWSGIERIG MAKEN, ONDERZOEKEN, MATERIAAL VERKENNEN, CREATIEVE OPLOSSINGEN BEDENKEN, BUITEN DE KADERS DENKEN.

Betrokken school
OBS de Meent Schildwolde


Follies in Slochteren
Door: Reinier de Gooijer

Het product
Op het terrein van de Fraeylemaborg in Slochteren worden tien nieuwe Follies geplaatst, naar ontwerpen van tien verschillende kunstenaars/architecten.
Zie http://www.fraeylemaborg.nl/newfollies.html

De school heeft gevraagd om een aanvullend project te ontwikkelen dat kan worden gekoppeld  aan het initiatief van de Fraeylemaborg.  De school wil graag dwarsverbanden leggen tussen erfgoedonderwijs, kunstonderwijs en techniekonderwijs en wereldoriëntatie. Het te ontwikkelen project wordt na evaluatie ingezet als erfgoedproject voor de groepen 7,8 van alle basisscholen in de gemeente Slochteren.

Betrokken school
OBS De Meent Schildwolde


Kleioskoop
Door: Bernardine Beenackers-Heeren

Het product
Een project voor groep 5-6 binnen het erfgoedtraject waarbij de plaatselijke geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. De leerlingen maken kennis op een historische locatie met personages uit de lokale geschiedenis van 300 jaar geleden. Deze personen die zijn gestoken in 17 eeuwse kleding vertellen over hun leven en hun relatie tot de in Slochteren welbekende Henric Piccard. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; het dagelijkse leven in de 17e eeuw( van armen, rijken, ambachtslieden, kunstenaars), indrukwekkende gebeurtenissen ( zoals de Maartensvloed), cultuur (bouwen, schilderkunst, muziek), monumenten, landschap en natuurlijk het avontuurlijke levensverhaal van Henric Piccard.

De leerlingen worden  actief betrokken bij het project. Het bezoek confronteert de kinderen op speelse wijze met het lokale erfgoed en de verhalen die daarbij horen.

Betrokken school
GBS de Wiekslag te Schildwolde