Gemeente Haren

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Haren zijn de volgende producten ontwikkeld:

  1. Project Sint Nicolaas - St. Oude Groninger Kerken
  2. Groeten van Klaasje - RHC Groninger Archieven
  3. Ritmische vorming en Wisseltheaters - Clockhuys - CKC
  4. De Molenmuis in de molen van Noordlaren - St. Het Groninger Molenhuis
  5. Pop in de school - Via Scala

Productbeschrijvingen

Project Sint Nicolaas
Door: Stichting Oude Groninger Kerken

Het product
Het te ontwikkelen product ‘project Sint Nicolaas is geschikt voor groep 7 en 8 en biedt een jaarlijks terugkerende gethematiseerde rondleiding door de 14e eeuwse dorpskerk. Er zal in het project aandacht zijn voor de geschiedenis van het kerkgebouw, ontstaan in de katholieke tijd en gebruik in de perioden daarna. Tijdens het bezoek zal ook één van de Sint Nicolaasmythen wordt verteld aan de kinderen. Hiervoor worden diverse Sint Nicolaas mythen verzamelen.

Noot: Dit project ligt op het snijvlak van cultuuronderwijs, erfgoedonderwijs en levensbeschouwing, en ondersteunt het de identiteit van de school, en de waarden die deze school wil uitdragen naar de kinderen toe. Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen (horizontale aansluiting), en dient de volgende kerndoelen: 52,54,56,37, 38.

Met behulp van enige aanpassingen kunnen delen van het project door andere scholen worden gebruikt. Het materiaal is naar verwachting vooral bruikbaar voor scholen in de gemeente Haren, die delen ervan kunnen opnemen in hun geschiedenisonderwijs of in een leerlijn cultuur- en/of erfgoedonderwijs.

Betrokken school
Sint Nicolaasschool Haren


Groeten van Klaasje – voor Jenaplanscholen
Door: Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger Archieven

Het project
Dit project is een verhalend ontwerp aan de hand waarvan leerlingen van groep 3 en 4 de verschillen en overeenkomsten tussen oude foto’s en de huidige situatie rond de school leren ontdekken.

Het gaat daarbij om:

  • uitwerking over de historie van de omgeving van de scholen
  • aanvullende suggesties voor groep 5
  • aanvullende lessuggesties passend bij Jenaplanonderwijs
  • vormgeven en leveren materialen

Betrokken scholen
Peter Petersenschool en Jenaplanschool ’t Vlot te Haren


Ritmische vorming en Wisseltheaters
Door: Clockhuys - CKC

Het product
Een lessenserie ritmische vorming. voor iedere groep van de basisschool door Clockhuys- CKC.
De inhoud van de lessen wordt door de leerkracht zelf verwerkt in het musicalstuk dat zij vervolgens opvoeren in het Wisseltheater van hun groep.
Het doel is om een leerlijn kunst te ontwikkelen op de school.
Het geleerde wordt vastgelegd in een portfolio dat elke leerling krijgt. Doordat de leerkracht actief bij de lessen betrokken wordt vindt er tevens deskundigheidsbevordering plaats.

Info: evacatsmoorman@gmail.com

Betrokken school/scholen
OBS De Wissel Haren


De Molenmuis in de molen van Noordlaren
Door: Stichting Het Groninger Molenhuis

Het product
Scholen in de gemeente haren willen hun leerlingen laten kennismaken met het erfgoed in de eigen omgeving. Met de leerlingen van groep 1 en 2 staat een bezoek aan de molen in Noordlaren op het programma. Bestaand lesmateriaal is aangepast en op maat gemaakt voor de scholen. Er is een handleiding voor de docenten ontwikkeld met daarin praktische informatie over het bezoek aan de molen, de achtergrondinformatie over de molen en de lessuggesties.

Betrokken school
GBS Het Mozaïek


Pop in de school
Door: Via Scala

Het product
Pop in de school is een muziekproject voor de bovenbouw. Het is doe onderwijs, het is beleven en ondergaan. Ieder leerjaar start met een viertal kennismakingslessen. Ieder kind in de klas krijgt afwisselend les op gitaar, keyboards, slagwerk en gaat zingen. Na deze periode wordt er een keuze gemaakt en gaat de periode van verdiepingslessen beginnen. In een periode van 12 weken krijgen de kinderen les op één onderdeel (gitaar, keyboards, slagwerk of zang) in een groepje van ongeveer 7 kinderen. Na de verdiepingsperiode volgt er een periode van 9 weken waarin de kinderen bandlessen krijgen. Per klas worden er twee bands gevormd. De periode van 25 weken wordt afgesloten met een popfeest op school.

Betrokken scholen
OBS de Linde uit Haren en de Boerhaave school uit Groningen