Gemeente Eemsmond

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Eemsmond zijn de volgende producten ontwikkeld:

  1. Molen de David - Openluchtmuseum Het Hoogland
  2. Leerlijn architectuureducatie - Stichting Berlagehuis Usquert
  3. De dijken breken! - Martine Letterie
  4. Strijd tegen het water Kerstvloed 1717 - Floortje Schoevaart

Productbeschrijvingen

Molen de David
Door: Openluchtmuseum Het Hoogland

Het product
Obs F. H. Jansenius uit Warffum besteed veel aandacht aan erfgoededucatie en brengt jaarlijks een bezoek aan Openluchtmuseum Het Hoogland. Buiten de educatieve projecten van het museum is de collectie (nog) niet ontsloten voor kinderen. Obs F. H. Jansenius zou graag kinderpresentaties zien rondom houtzaagmolen De David op het Museumterrein. Dit realiseert het museum bij de herinrichting van het terrein.

In verschillende thema’s worden verhalen verteld over bijvoorbeeld het onderwijs vanaf 1890 en de rol van onderwijzers, de ontwikkeling van de molen in Nederland en Europa en de ontwikkeling van de techniek in de houtzagerij en de ontwikkelingen op het gebied van windenergie en de rol van (land-)arbeiders daarin. Er wordt een kinderlijn toegevoegd aan de website en een hands-on presentatie ontwikkeld.

Betrokken school/scholen
Obs F. H. Jansenius uit Warffum


Leerlijn architectuureducatie, onderdeel Vorm en functie,
betrekking hebbend op het Berlagehuis in Usquert

Door: Stichting Berlagehuis Usquert

Het product
Dit programma richt zich in eerste instantie op het Noord-Groningse platteland, met name de gemeenten Eemsmond en Bedum. De opzet van dit architectuureducatieprogramma is overdraagbaar; andere bijzondere gebouwen in andere plaatsen kunnen zonder grote aanpassingen direct het Berlagehuis vervangen, zodat het programma telkens bruikbaar is voor een gebouw in de directe, eigen omgeving van de leerlingen.

Interesse wekken voor en kennis opdoen van bouwen en architectuur heeft de bedoeling om leerlingen grip op en begrip van de gebouwde omgeving te laten krijgen. Grip moet hier ook letterlijk opgevat worden: door constructieve en andere bouwprincipes uit te proberen, te ‘ervaren’, leren leerlingen niet alleen naar de esthetiek en de functionaliteit van bouwwerken te kijken maar ook de beperkingen van het bouwen te onderkennen en te begrijpen welke gevolgen die hebben voor hoe een gebouw uiteindelijk wordt, kán worden.

Dit programma biedt de gelegenheid om al doende, al ontdekkend te leren. Handelen, natuurlijk niet zonder erover nagedacht te hebben, is het uitgangspunt.

Betrokken scholen
OBS Usquert, OBS Brunwerd en CBS De Noordkaap


De dijken breken! 
Verhaal voor groep 5 en 6 over de kerstvloed van 1717
Door: Martine Letterie

Het product
Naar aanleiding van het jubileumjaar van de Kerstvloed (1717) wil CBS de Noordkaap uit Uithuizermeeden en een aantal andere scholen uit de regio aandacht besteden aan dit onderwerp. Voor groep 7/8 is er al een lespakket ontwikkeld door de gezamenlijke waterschappen. Dit product is voor groep 5/6. Een aantrekkelijk historisch verhaal voor de genoemde doelgroep, dat zich afspeelt in de eigen omgeving van de kinderen. Door in de huid van de hoofdpersonen te kruipen kunnen zij zich inleven in de historische gebeurtenissen van 300 jaar geleden. Het verhaal brengt historische feiten tot leven en vormt de aanleiding om na te denken over het heden.

Betrokken school
CBS DE Noordkaap Uithuizermeeden


Strijd tegen het water Kerstvloed 1717
Door: Floortje Schoevaart

Het product
Een lespakket waarmee een school zelf d.m.v. drama de herdenking van de Kerstvloed in november 2017 vorm kan geven, en dat ook in de jaren daarna gebruikt kan worden (in z’n geheel, of de losse onderdelen ervan). Het materiaal kan gekoppeld worden aan “De dijken breken! Verhaal voor groep 5 en 6 over de kerstvloed van 1717 , geschreven door Martine Letterie.

Het lespakket bestaat uit:
15 dramaopdrachten met per opdracht een script voor een korte scène. De opdrachten kunnen door leerlingen vanaf groep 5 zelfstandig worden gebruikt. Verder is het materiaal digitaal beschikbaar voor andere scholen.

Betrokken scholen
CBS De Noordkaap Uithuizermeeden, CBS De Rank Warfum, GBS Onder de Wieken Oldenhove, CBS De Til Thesinge,CBS De Fontein Ten Boer, RKBS De Schelp en CBS Koning Willem Alexander Uithuizen.