Gemeente Delfzijl

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Delfzijl is het volgende product ontwikkeld:

  1. Danstaal - Rianne Wiersma
  2. Dansreflex - Rianne Wiersma

Productbeschrijving

DansTaal
Door: Rianne Wiersma

Het project
Rianne Wiersma ontwikkelt samen met basisschool Farmsumerborg negen danslessen die aansluiten bij hun taalmethode Taalactief 4. De methode bestaat uit themaweken, met daaraan gekoppelde woordenschatlijsten. De danslessen worden ontworpen rondom de woorden uit deze lijsten. Leerkrachten worden vooraf getraind, zodat zij de lessen zelfstandig kunnen uitvoeren met hun klas.

Betrokken scholen
Basisschool Farmsumerborg in Farmsum
CBS De Vore in Delfzijl


Dansreflex
Door: Rianne Wiersma

Het project
Ieder mens wordt geboren met reflexen, om te beschermen en te overleven. Kinderen ontwikkelen in hun leven steeds meer doelgerichte bewegingen en handelingen. Er zijn echter kinderen, waarbij die reflexen zich niet goed ontwikkelen. Dat kan leiden tot ernstige ontwikkelingsvertraging. Reflextherapie heeft als doel om nog actieve reflexen te om een stevig fundament te bouwen voor de verdere ontwikkeling. Op vraag van de school worden lessen ontworpen waarin reflextherapie gecombineerd wordt met dans.

Er zijn zeven verschillende reflexpatronen te onderscheiden. Bij deze patronen worden zeven dansen ontworpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van instrumentale muziek, waaronder klassieke muziek en filmmuziek. De dansen worden klassikaal aangeboden en moeten passen in de doorgaande leerlijn dans die eerder op de scholen is ontwikkeld.  

Betrokken school
BS Farmsumerborg, Farmsum en CBS De Vore, Delfzijl.