Gemeente Bedum

Ontwikkelde cultuureducatie producten

Voor de gemeente Bedum zijn de volgende producten ontwikkeld:

  1. Leerlijn architectuureducatie - St. Berlagehuis Usquert
  2. Ontwerp je eigen Wierde - St. Holle Vaten

Productbeschrijvingen

Leerlijn architectuureducatie, onderdeel Vorm en functie,
betrekking hebbend op het Berlagehuis in Usquert

Door: Stichting Berlagehuis Usquert

Het product
Dit programma richt zich in eerste instantie op het Noord-Groningse platteland, met name de gemeenten Eemsmond en Bedum. De opzet van dit architectuureducatieprogramma is overdraagbaar; andere bijzondere gebouwen in andere plaatsen kunnen zonder grote aanpassingen direct het Berlagehuis vervangen, zodat het programma telkens bruikbaar is voor een gebouw in de directe, eigen omgeving van de leerlingen.

Interesse wekken voor en kennis opdoen van bouwen en architectuur heeft de bedoeling om leerlingen grip op en begrip van de gebouwde omgeving te laten krijgen. Grip moet hier ook letterlijk opgevat worden: door constructieve en andere bouwprincipes uit te proberen, te ‘ervaren’, leren leerlingen niet alleen naar de esthetiek en de functionaliteit van bouwwerken te kijken maar ook de beperkingen van het bouwen te onderkennen en te begrijpen welke gevolgen die hebben voor hoe een gebouw uiteindelijk wordt, kán worden.

Dit programma biedt de gelegenheid om al doende, al ontdekkend te leren. Handelen, natuurlijk niet zonder erover nagedacht te hebben, is het uitgangspunt.

Betrokken scholen
OBS Usquert, OBS Brunwerd en CBS De Noordkaap


Ontwerp je eigen Wierde
Door: Stichting Holle Vaten

Het product
In ‘Ontwerp je eigen wierde’ bouwen groepen kinderen aan een eigen versie van een Wierde. Uiteindelijk worden al deze Wierden bij elkaar gezet in een groot kunstwerk, utopieën van een mogelijke nieuwe samenleving met een eigen cultuur, een kindercultuur.

Betrokken scholen
De Wierde Adorp, ’t Groenland Zuidwolde, De Getijden Pieterburen.