FAQ

1. Scholen
Vraag 1.1: Moet ik als school zelf een eigen format invullen?

Ja, dat is noodzakelijk. Als u een visie of plan met meerdere scholen heeft geschreven dan kunt u dit plan meesturen.

Vraag 1.2: Mag ik bij honorering uitgaan van x-aantal kinderen x 9 euro?

Ja. Voor de komende twee jaar is € 9,- per leerling per jaar beschikbaar met een minimum van € 720,00 per school per jaar. Het geld kunt u aanwenden voor de inkoop van extra activiteiten (Cultuurmenu) en voor deskundigheidsbevordering van uw leerkrachten. Dit bedrag komt bovenop de
€ 11,50 die u ontvangt vanuit de prestatiebox.

Vraag 1.3: Geen van de beschreven ambitiescenario’s past bij mijn school. Wat nu?
Geen enkele ambitie zal exact passen op de situatie van elke school. Kies het ambitieniveau dat het meest past.
Vraag 1.4: Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Plan Adviescommissie (PAC) beoordeelt uw aanvraag. In de adviescommissie zitten zes leden. Twee adviesleden komen uit de culturele sector, twee uit het onderwijs, één uit de opleidings- en onderzoekswereld en een onafhankelijk voorzitter.

Vraag 1.5: Wanneer is duidelijk of de aanvraag is gehonoreerd en wanneer ontvang ik het geldbedrag?

Scholen krijgen ca. 4 weken na de deadline van de aanvraagronde per brief en mail bericht of de aanvraag is gehonoreerd. Het toegezegde bedrag (aantal leerlingen van uw school x € 9,- met een minimum van € 720,- per jaar) wordt voor 1 december overgemaakt.

Vraag 1.6: Is het inzetten van het geld van de prestatiebox verplicht?

Het is inderdaad verplicht om de € 11,87 uit de prestatiebox in te zetten voor de reguliere cultuuractiviteiten. De CMK gelden zijn bestemd voor de activiteiten om de aangegeven ambitie te verwezenlijken.

Vraag 1.7: Hoe moet ik me als school verantwoorden voor de CMK gelden?

In september 2016 bent u verplicht om deel te nemen aan EVI, het digitale evaluatie-instrument, dat ingevuld moet worden door de directeur en de ICC-er of andere leerkracht. Daarin kunt u aangeven hoe de stand van zaken rondom cultuureducatie dan is. 

Vraag 1.8: Mag ik pas een ICC- er opleiden in 2016-2017?

Een ICC-er opleiden in het tweede jaar van de CMK periode mag alleen als u ook aangeeft in het eerste jaar aan visievorming en beleid te werken met behulp van een adviseur of andere cultuurdeskundige.

Vraag 1.9: Moet ik een toelichting geven op de vragen?

Voor de PAC is het wenselijk om zo uitgebreid mogelijk uw plannen te beschrijven. Zij kennen uw school niet en oordelen enkel over het ingevulde format . Goede plannen zijn dan niet altijd helder beschreven. Voeg eventueel extra stukken toe.

Vraag 1.10: Mag ik ook CMK gelden aanvragen voor VO?

Helaas is de CMK regeling niet bestemd voor het VO. Een uitzondering zijn de speciaal onderwijs scholen voor VO die vallen onder de wet op het basisonderwijs, bijvoorbeeld Renn4 scholen.

2. EVI-vragen
Vraag 2.1: Wanneer gaat EVI open?

EVI gaat op 1 juni 2016 open. U heeft dan tot 1 juli 2016 de tijd om de vragen lijst in te vullen. Ook na deze periode kunt u altijd uw EVI-dossier (de vragenlijst die u eerder heeft ingevuld) bekijken door met uw gegevens in te loggen op de website. Bewaar uw inloggegevens dus goed.

Vraag 2.2: We zijn onze inloggegevens kwijt/vergeten. Wat nu?

Indien u geen inloggegevens heeft ontvangen, de inloggegevens kwijt bent of de inlog niet werkt, kunt u contact opnemen met de projectleider Truus Dolfing via info@cmkgroningen.nl  of telefonisch op: 050-7210803. De inloggegevens worden dan opnieuw verstrekt.

Vraag 2.3: Ben ik verplicht EVI in te vullen?

Ja, scholen die voor de schooljaren 2015-2016 subsidie ontvangen van CMK Groningen hebben een inspanningsverplichting om mee te doen met de evaluatie. Om te weten wat er op de Groningse scholen gebeurt, is het evaluatie-instrument EVI ontwikkeld.
Het doel van deze evaluatie is niet dat scholen hun subsidie moeten verantwoorden. EVI is zo opgesteld, dat ze scholen in eerste plaats helpt om het cultuuronderwijs verder te ontwikkelen en te bepalen waar de subsidiegelden voor ingezet worden.
Daarnaast geeft ze CMK Groningen een beeld van wat er op de Groningse basisscholen gebeurt op het gebied van cultuuronderwijs en welke invloed de regeling daarop heeft.

Vraag 2.4: Kan ik nog meer informatie over EVI krijgen?

Jazeker. Op de pagina Evaluatie op deze website staat een uitgebreide handleiding.
Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider:
Truus Dolfing / info@cmkgroningen.nl / 050 - 7210803

3. Culturele instellingen
Vraag 3.1: Hoe vraag ik subsidie voor productontwikkeling aan?

Ja, ga hiervoor naar de pagina: Culturele Instellingen.

Vraag 3.2: Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Gegevens volgen z.s.m.