Evaluatie

Scholen

Alle scholen die een CMK aanvraag indienen, gaan de inspanningsverplichting aan om deel te nemen aan de evaluatie van CMK Groningen.
K&C is voor de evaluatie de samenwerking aan gegaan met de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 is een evaluatie-instrument (EVI) ontwikkeld om de groei van de scholen op het gebied van cultuuronderwijs te kunnen monitoren.

Het betreft een kwalitatieve analyse van de ontwikkeling op het gebied van:

  • deskundigheid cultuuronderwijs (vakinhoudelijke deskundigheid en ICC’ers)
  • visie en beleid (schoolspecifieke doelstellingen en borging cultuuronderwijs)
  • cultuurmenu’s en doorlopende leerlijnen (kwaliteit)
  • lokale samenwerking en rol in het cultuureducatieve netwerk (regievoering)

Op alle onderdelen bepalen directie en een leerkracht (vaak de ICC’er) wat er door de school ondernomen is, hoe tevreden de school met de actie is en hoe de school verder wil.

De analyse moet goed inzicht bieden in de effecten van de investering op schoolniveau.
Scholen ontvangen zelf ook het dossier van de eigen ontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs. Een inhoudelijke en grafische monitor van de ontwikkeling kan eenvoudig gepresenteerd worden op een ouderavond van de school.

De evaluatie vindt in april en mei 2018 plaats, waarna het evaluatierapport eind december 2018 wordt gepresenteerd.

Cultureel ondernemers

Alle cultureel ondernemers die subsidie hebben ontvangen vanuit CMK-regeling Productontwikkeling moeten hun product evalueren. Daarvoor is een evaluatieformat ontwikkeld, dat u hieronder kunt vinden. K&C verzoekt alle cultureel ondernemers na afronding van het ontwikkeltraject het formulier in te vullen en in te dienen via info@cmkgroningen.nl.

Downloads