Deskundigheid

K&C wil de deskundigheid bevorderen ten bate van CULTUURONDERWIJS.

AANBOD DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
GRONINGEN 2018-2019

   
De doelgroepen voor deskundigheidsbevordering zijn:

 • de ICC'er en de leerkracht,
 • bovenschoolse directies, locatiemanagers,
 • de culturele ondernemer en de culturele instellingen,
 • overheden (ambtenaren en wethouders).

Het aanbod heeft drie niveaus:

 1. Kennismaking
  Waarbij informeren (en netwerken) centraal staat, zoals een inputmiddag voor schoolbesturen, een ambtenarennetwerk, regiobijeenkomsten in de provincie voor PO.

  * Dit zijn inspirerende middagen met thematisch aanbod.

 2. Verbreding
  Waarbij kennis aanwezig is maar verdere informatie gewenst is, zoals verdieping en uitwisseling van aanbod van culturele aanbieders, een bijeenkomst voor bik'ers en culturele ondernemers met aanbod voor het onderwijs.
  * Dit zijn inspirerende middagen, maar ook cursussen.
   
 3. Verdieping
  Waarbij vaardigheden versterkt en verbeterd worden er is vaak persoonlijke begeleiding (in de eigen werkomgeving), zoals: de nieuwe cursus voor interne cultuur coördinatoren en 'Meesters in de kunst' voor leerkrachten.
  * Dit zijn cursussen en trainingen.

Informatie over inspiratiemiddagen, cursussen en trainingen vindt u op: 
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/workshops-leerkrachten

Tegemoetkoming studiekosten Post-HBO Cultuurbegeleider

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC’er) en wil je integraal kunnen kijken en werken aan veranderingen binnen je school of instelling? Neem dan deel aan de Post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider die in september 2018 van start gaat aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Cultuurcoördinatoren die zich verder willen verdiepen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deze opleiding. De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. 

Meer informatie:

Tegemoetkoming studiekosten ZZP’ers

CMK Groningen wil de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Groningen door o.a. deskundigheidsbevordering van leerkrachten én van ZZP’ers stimuleren. Specifiek voor ZZP’ers die in het primair onderwijs in Groningen werkzaam zijn is de regeling Tegemoetkoming studiekosten ZZP’ers.
ZZP’ers die hun beroepspraktijk willen verbeteren en verdiepen door een opleiding te gaan volgen gericht op cultuureducatie kunnen bij CMK een tegemoetkoming aanvragen in de studiekosten. De studie (MBO+, HBO, post-HBO, universitair of masterclass) moet aantoonbaar een relatie hebben met de cultuureducatieve beroepspraktijk van de ZZP’er.

Meer informatie:

Cultuuraanbod

Bent u op zoek naar een cultuuraanbieder in de provincie of stad?
Kijk dan op Cultuuractief.

In Cultuuractief wordt het provinciale aanbod op het gebied van cultuuronderwijs verzameld voor zowel Drenthe als Groningen. Scholen kunnen hier zoeken naar educatieve projecten en op een snelle en overzichtelijke wijze het aanbod vinden dat bij hen past.