Deskundigheid

CMK Groningen biedt professionals in het onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. Dat doen we op verschillende manieren. Jaarlijks wordt er een symposium georganiseerd rondom een actueel thema. Daarnaast draagt CMK bij aan het ontwikkelen van scholingen, zoals bijvoorbeeld het deskundigheidstraject voor schoolleiders. 

Naast kant en klare trajecten kan CMK ook ondersteunen bij een het ontwikkelen van een traject op maat. Meestal zijn er al mogelijkheden bij partners uit het veld. K&C helpt graag bij het uitwerken van de vraag en het zoeken naar de juiste partner. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over mogelijkheden.

Visie –verbinding – verbeelding

Leiding geven aan cultuuronderwijs vraagt visie, inzicht, kennis en inventiviteit. Hoe begeleid en bewaak je als bestuur en schoolleider de kwaliteit van dit proces? Hoe wordt cultuuronderwijs duurzaam en structureel geborgd in de school?

Centraal tijdens dit professionaliseringstraject voor schoolleiders staan de vragen van de deelnemers. Samen met ervaringsdeskundigen uit het veld, experts en gastdocenten besteden we aandacht aan de belangrijkste actuele aspecten van cultuuronderwijs; onderwijsinhoudelijk, pedagogisch, artistiek, cultuureducatief, organisatorisch en financieel.

Meer informatie over Visie-Verbinding-Verbeelding is te vinden op de website van K&C.

ICC-Cursus

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurplan voor je eigen school. De ICC-cursus van K&C is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio.

Leerkrachten in Groningen kunnen de cursus kosteloos volgen als onderdeel van de CMK-regeling. Actuele startdata zijn te vinden op de website van K&C.

Symposium Cultuureducatie

Jaarlijks organiseert K&C als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit een symposium over de kracht van cultuureducatie. In 2019 doen we dat samen met de Hanzehogeschool op 23 mei 2019 tijdens de Groninger Onderwijsdag (GROND). Een middag met een inspirerende lezing en workshops. 

De Groninger Onderwijsdag wordt jaarlijks door de Hanzehogeschool georganiseerd en heeft als doel onderzoek, opleiding en werkveld bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Tot de doelgroep van de GROND behoren opleiders, leerkrachten, directeuren, bestuurders basisonderwijs en overige geïnteresseerden.

Dit jaar bundelen K&C, het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool hun krachten. Zij organiseren gezamenlijk de GROND met als thema 'Buiten de vakken kleuren; Cultuureducatie in verbinding met andere leerdomeinen'. Meer informatie vind je op www.hanze.nl/grond