CMK voor scholen

CMK Groningen wil dat cultuurlessen een volwaardig onderdeel uitmaken van het schoolcurriculum. Daarom ondersteunen we scholen bij het vormgeven van cultuuronderwijs. Door de CMK regeling voor scholen is er structureel geld beschikbaar om te investeren in visie, deskundigheid en doorlopende leerlijnen.

Deskundigheid van de leerkracht is een belangrijke factor voor het vormgeven en borgen van cultuuronderwijs op school. Naast de regeling voor scholen, bieden we daarom ook nascholingstrajecten en tegemoetkomingskosten voor bijv. de ICC-cursus. Voor innovatieve projecten of praktijkonderzoeken op school bieden we budget en begeleiding binnen de Leergemeenschappen.