CMK III voor scholen

CMK Groningen wil dat cultuurlessen een volwaardig onderdeel uitmaken van het schoolcurriculum. Met de CMK-regeling is er structureel geld beschikbaar om te investeren in visie, deskundigheid en doorlopende leerlijnen om het cultuuronderwijs op de school te verbreden, verdiepen of borgen.

De financiële bijdragen uit CMK III worden verstrekt in een samenwerking. Hiervoor tekent de school een samenwerkingsovereenkomst met K&C. 

CMK III aanvragen >

Primair en speciaal onderwijs

 

 Schoolgrootte

 Bedrag per schooljaar

 23-100 leerlingen

 € 800,- 

 100-200 leerlingen

 € 1.400,-

 200-350 leerlingen

 € 2.100,-

 > 350

 € 3.500,-

 

 

 

 

 


Primair en speciaal onderwijs

 

Voortgezet onderwijs (onderbouw)

 

 € 9,- per leerling per schooljaar voor co-creatie met culturele omgeving en/of andere vakken.


Voorgezet onderwijs


 

Greep uit de voorwaarden CMK III voor het onderwijs

  • In de samenwerkingsoverkomst die de school aanbiedt aan K&C staan het start- en ambitiescenario (zie ‘Downloads’);
  • De beschreven focus ondersteunt het cultuuronderwijs ook op de lange termijn;
  • De CMK-bijdrage wordt ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school en deels of geheel voor deskundigheidsbevordering;
  • De CMK-bijdrage kan niet worden ingezet voor Culturele Mobiliteit, een Cultuurmenu of gelijksoortig activiteitenprogramma.  
  • Scholen die een CMK-bijdrage aanvragen gaan de verplichting aan om de cultuurgelden uit de Lumpsum / CJP Cultuurkaart in te zetten voor cultuureducatie;
  • Om deel te nemen aan CMK III heeft de school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek via Evi.

Downloads & links

Ter voorbereiding op de aanvraag van samenwerking CMK III.

 

CMK III aanvragen