Regelingen productontwikkeling

 

CMK Groningen biedt culturele spelers de mogelijkheid om samen met een school een cultureel product te ontwikkelen. In de regeling CMK staat de school aan het stuur van hun eigen cultuuronderwijs. Zij ontwikkelen een visie op cultuuronderwijs, zorgen dat het team deskundiger wordt en werken aan doorlopende leerlijnen die samenhang hebben met andere vakken (horizontale verbinding) of een opbouw aanbrengen van groep 1 t/m 8 (verticale verbinding). Daarbij horen ook culturele activiteiten die passen binnen de situatie van de school.

Soms blijkt dat een passend programma niet is ontwikkeld of is verouderd. Hiervoor biedt de regeling productontwikkeling ondersteuning. Culturele ondernemers kunnen op vraag van een of meerdere scholen een cultureel project ontwikkelen. Ook is het mogelijk om bestaande producten door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een bestaand project op maat te maken voor de lokale situatie van de school of om bestaand lesmateriaal uit te bouwen tot een leerlijn.

De culturele producten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • De vraag van de school of scholen staat centraal.
  • Het culturele product is voldoende vernieuwend in vergelijking met bestaande methodes of producten.
  • Er worden relaties worden gelegd met een mogelijke doorlopende leerlijn: verbinding met andere vakken (horizontale leerlijn) of activiteiten die voortbouwen op opgedane kennis en ervaring in eerder leerjaren (verticale leerlijn).
  • De productontwikkeling moeten binnen één kalenderjaar plaatsvinden.
  • De ontwikkeling is nog niet van start gegaan.
  • Na afloop wordt het project geëvalueerd met behulp van het evaluatieformat.
  • Een school mag maximaal twee keer per jaar meewerken aan een productontwikkeling.

De volledige toetsingscriteria zijn hier te vinden. Aanvragen blijft mogelijk tot het maximale budget is bereikt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en advies over de aanvraag.