CMK III voor culturele ondernemers

CMK Groningen stimuleert duurzame samenwerking tussen culturele ondernemers en scholen. Door samen te werken komt het beste van beide werelden samen in sterk cultuuronderwijs.

De financiële bijdragen uit CMK III worden verstrekt in een samenwerking. Hiervoor tekent de school een samenwerkingsovereenkomst met K&C. 

CMK III aanvragen >

Productontwikkeling voor een of meer scholen

 Maximaal € 5.000,- voor de ontwikkeling van culturele producten op vraag van een school


Culturele ondernemers kunnen op vraag van een of meerdere scholen een cultureel product ontwikkelen en hiervoor een CMK-bijdrage aanvragen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: een leskist, lesbrieven, leerlijnen, een lessenserie en educatief materiaal.

Ook is het mogelijk om bestaande producten door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een bestaand project op maat te maken voor de lokale situatie van de school of om bestaand lesmateriaal uit te bouwen tot een leerlijn.

Cultureel ondernemer

 

Een greep uit de voorwaarden CMK III voor culturele ondernemers

  • Het gaat om de ontwikkeling van een vernieuwend cultuureducatief product dat ook na afloop van de samenwerking tussen de culturele ondernemer en de school of scholen blijvend kan worden ingezet in het cultuurcurriculum van deze en eventueel ook andere scholen;
  • De vraag van de school of scholen staat centraal;
  • Het product wordt ontwikkeld door professionals (door diploma en/of door ervaring) met verstand van onderwijs;
  • Het product past bij de visie en het cultuurprogramma van de Groningse school;
  • Er worden relaties gelegd met een mogelijke doorlopende leerlijn: verbinding met andere vakken (horizontale leerlijn) of activiteiten die voortbouwen op opgedane kennis en ervaring in eerder leerjaren (verticale leerlijn);
  • De productontwikkeling vindt plaats binnen één kalenderjaar en moet nog starten;
  • Een school mag maximaal twee keer per jaar meewerken aan een productontwikkeling;
  • De begroting betreft alleen de ontwikkelingskosten van het product. De uitvoeringskosten op scholen kunnen niet worden opgenomen, tenzij duidelijk kan worden gemaakt dat het om een pilot gaat die onderdeel is van de ontwikkeling van het product.

Downloads en links

Ter voorbereiding op de aanvraag van samenwerking CMK III.

CMK III aanvragen >

Vragen? Advies nodig bij het maken van je plan? Neem contact op met jouw regio-adviseur. >