CMK III voor scholen

Cultuur zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de schooldag. Met de CMK-regeling is er structureel geld beschikbaar om te investeren in visie en deskundigheid van leerkrachten. Maar ook in het cultuurprogramma en in de samenwerking met de culturele omgeving. Door te investeren in deze pijlers kunnen scholen hun cultuuronderwijs verbreden, verdiepen en borgen.

Een aantal zaken die je moet weten:

 • Voor een financiële bijdrage uit CMK III teken je als school een samenwerkingsovereenkomst met K&C. 
 • Iedere samenwerkingsovereenkomst start met het benoemen van een ambitiescenario (zie downloads). In de overeenkomst omschrijf je hoe je deze ambitie wilt realiseren en welke bedrag je hiervoor nodig hebt. 
 • Een reactie op je plan ontvang je binnen zes weken na het indienen van de samenwerkingsovereenkomst. 
 • Werk je lange tijd in het digitale formulier? Vergeet dan niet je werk tussendoor op te slaan. Onder downloads vind je een Word-versie van het digitale formulier, waarin je een conceptversie van jouw CMK-overeenkomst kunt maken. 
 • Je regio-adviseur ondersteunt je graag bij het maken van de CMK-plannen. Neem gerust contact met ons op. 

CMK III aanvragen >

Primair en speciaal onderwijs

 

 Schoolgrootte

 Bedrag per schooljaar

 23-100 leerlingen

 € 900,- 

 100-200 leerlingen

 € 1.600,-

 200-350 leerlingen

 € 2.500,-

 > 350 leerlingen

 € 4.000,-

 

 

 

 

 


Primair en speciaal onderwijs

 

Voortgezet onderwijs (onderbouw)

 

 € 10,- per leerling per schooljaar voor co-creatie met culturele omgeving   en/of andere vakken.


Voorgezet onderwijs


 

Greep uit de voorwaarden CMK III voor het onderwijs

 • In de samenwerkingsoverkomst beschrijf je het start- en ambitiescenario (zie ‘Downloads’);
 • Je plan ondersteunt het cultuuronderwijs ook op de lange termijn;
 • De CMK-bijdrage wordt ingezet voor de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op jouw school en deels of geheel voor deskundigheidsbevordering;
 • De CMK-bijdrage kan niet worden ingezet voor Culturele Mobiliteit, een Cultuurmenu of vergelijkbaar activiteitenprogramma.  
 • Basisscholen die aan CMK Groningen deelnemen bevestigen om € 21,50 per leerling en € 111,50 per school vanuit de Lumpsum-gelden in te zetten voor culturele activiteiten voor leerlingen. Middelbare scholen die deelnemen aan CMK Groningen bevestigen gebruik te maken van de CJP Cultuurkaart incl. eigen bijdrage.
 • Om deel te nemen aan CMK III heeft elke school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek via Evi.

Downloads & links

Ter voorbereiding op de aanvraag van samenwerking CMK III.

 

CMK III aanvragen