CMK III voor culturele ondernemers

CMK Groningen stimuleert de duurzame samenwerking tussen de culturele sector en scholen. Door samen te werken komt het beste van beide werelden samen in goed cultuuronderwijs.

Culturele ondernemers kunnen op vraag van een of meerdere scholen een cultureel product ontwikkelen. CMK Groningen biedt hiervoor een financiële bijdrage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leskist, een lessenserie, educatief materiaal of een leerlijn. Het is ook mogelijk om bestaande producten verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een bestaand project op maat te maken voor de lokale situatie van de school of om bestaand lesmateriaal uit te bouwen tot een leerlijn.

CMK III aanvragen >

Productontwikkeling voor een of meer scholen

 Maximaal € 5.500,- voor de ontwikkeling van culturele producten op vraag van een school

 

Een aantal praktische zaken die je moet weten:

 • Voor een financiële bijdrage uit CMK III tekent de culturele instelling of ondernemer een samenwerkingsovereenkomst met K&C. 
 • Dien je plan uiterlijk 8 weken voor de start van de ontwikkeling in bij CMK Groningen.
 • De ontwikkeling mag nog niet gestart zijn, voordat de samenwerkingsovereenkomst K&C getekend is.
 • Reactie ontvang je binnen zes weken na het indienen van de samenwerkingsovereenkomst. Rond de zomervakantie kan de reactietijd iets langer zijn. 

Een greep uit de voorwaarden CMK III voor culturele ondernemers

 • Het gaat om de ontwikkeling van een vernieuwend cultuureducatief product dat ook na afloop van de samenwerking tussen de culturele ondernemer en de school of scholen blijvend kan worden ingezet in het cultuurcurriculum van deze en eventueel ook andere scholen;
 • De vraag van de school of scholen staat centraal;
 • Het product wordt ontwikkeld door professionals (door diploma en/of door ervaring) met verstand van onderwijs;
 • Het product past bij de visie en het cultuurprogramma van de Groningse school;
 • Er worden relaties gelegd met een mogelijke doorlopende leerlijn: verbinding met andere vakken (horizontale leerlijn) of activiteiten die voortbouwen op opgedane kennis en ervaring in eerder leerjaren (verticale leerlijn);
 • De productontwikkeling vindt plaats binnen één kalenderjaar en moet nog starten;
 • Een school mag maximaal twee keer per jaar meewerken aan een productontwikkeling;
 • De begroting betreft alleen de ontwikkelingskosten van het product. De uitvoeringskosten op scholen kunnen niet worden opgenomen, tenzij duidelijk kan worden gemaakt dat het om een pilot gaat die onderdeel is van de ontwikkeling van het product.

Downloads en links

Ter voorbereiding op de aanvraag van samenwerking CMK III.

CMK III aanvragen >

Vragen?
Advies nodig bij het maken van je plan?
Neem contact op met jouw regio-adviseur. >