10 december 2020, 12:00 - 12:00

CMK aanvraagronde 2020

Scholen kunnen een CMK-bijdrage aanvragen om een impuls te geven aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Daarvoor is er jaarlijks €12,- per leerling beschikbaar. In deze ronde kunnen scholen een bijdrage aanvragen voor schooljaar 2020-2021. Meer informatie vind je hier.

CMK Groningen biedt culturele spelers de mogelijkheid op vraag van een of meerdere scholen een cultureel project ontwikkelen. Ook is het mogelijk om bestaande producten door te ontwikkelen. Meer informatie vind je hier.

Maak uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een afspraak, voor ondersteuning bij je aanvraag.

Uiterlijk zes weken na de deadline ontvang aanvragers een schriftelijke reactie van de beoordeling en de bijbehorende motivatie.