CMK voor scholen

Direct aanvragen

CMK voor culturele ondernemers

CMK Groningen

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maakt zich sterk voor cultuuronderwijs waarin kinderen hun verbeeldingskracht aanspreken, samenwerken, de wereld en zichzelf ontdekken, creatieve oplossingen verzinnen en plezier hebben.

Scholen, culturele instellingen en culturele ondernemers kunnen met behulp van de CMK-bijdrage cultuuronderwijs een duurzame plek geven in het lesprogramma. Het doel is dat alle leerlingen tijdens hun schoolcarrière kennis maken met kunst, cultuur en erfgoed, door activiteiten die de creativiteit prikkelen en die aansluiten bij hun belevingswereld.

Tijdens CMK III kunnen basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs projecten indienen voor een bijdrage. Lees meer over CMKIII (2021-2024)

Evi vertelt hoe het gaat met het cultuuronderwijs

De scholen die deelnemen aan CMK III vullen periodiek het zelfevaluatie-instrument Evi. Hiermee krijgen zij inzicht in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op hun school. Lees meer

Agenda

25 april 2022

Samenwerkingsovereenkomsten 2022

Indientermijn voor CMK-bijdrage

Nieuws