CMK voor scholen

Direct aanvragen

CMK voor culturele ondernemers

Wat is CMK?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen is een regeling die scholen stimuleert om cultuurlessen een vast onderdeel te maken van het lesprogramma. Het doel is dat alle leerlingen tijdens hun basisschooltijd kennis maken met kunst, cultuur en erfgoed, door activiteiten die de creativiteit prikkelen en die aansluiten bij hun belevingswereld.

CMK Groningen zet de school aan het roer om het eigen cultuuronderwijs vorm te geven. CMK Groningen biedt daarbij financiƫle middelen en inhoudelijke ondersteuning. De school kan hierdoor investeren in samenwerking met culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.

Culturele instellingen spelen een belangrijke rol. Daarom kunnen ook zij een beroep doen op CMK Groningen als zij samen met een school een cultureel project ontwikkelen of als zij deelnemen aan een onderzoek binnen een Leergemeenschap Cultuureducatie.

Op deze site is beschreven wat CMK Groningen voor zowel scholen als cultureel ondernemers kan betekenen en hoe zij een aanvraag kunnen doen voor een CMK-bijdrage.

Agenda

Nieuws